Proves d'accés a la Universitat, 1995-96


Filosofia. Batxillerat
Textos d'Eddington, Martinet, MacIntyre, Stuart Mill, Bunge, Lipman,...

Història de la Filosofia. COU
Textos de Plató, Aristòtil, Hume, Kant, Nietszche i Popper