FilòPolis

FilòPolis, inaugurada el 30 d'octubre de 1996, ofereix:

Qüestions de Filosofia, d'Història de la Filosofia, de Lògica, d'Ètica, ... fins i tot qüestions interdisciplinàries que pretenen invitar, d'una manera lúdica, a la recerca i reflexió filosòfiques.