2. La "x", símbol universal de la incògnita


Matemàtiques i filosofia han anat sempre lligades. Recorda que a l'entrada de l'Acadèmia de Plató, el seu centre docent, hi havia un rètol en el que s'hi llegia: Qui no sàpiga geometria, que no entri. Recorda que Descartes, matemàtic i filòsof, inventà la geometria analítica; coordenades cartesianes són coordenades de Descartes, Cartesius, en llatí. El filòsof Leibniz inventà, al mateix temps que Newton, el càlcul infinitesimal. Un filòsof, poeta i algebrista àrab, donà el primer pas per a disposar d'un símbol, la "x", representatiu de les variables o incògnites matemàtiques.

S'explica que Omar Khayyam, nascut a Samarcanda, fou el primer en utilitzar la paraula cosa, que en àrab és xai, per representar l'element desconegut en una recerca. Els savis de l'Espanya musulmana van utilitzar la paraula, però no la van traduir sinó només transcriure amb lletres llatines: xai. Aquesta, progressivament, va anar sent substituïda per la seva primera lletra, la x, que, com sabem ha esdevingut el símbol universal de la incògnita.

Pots consultar la font d'aquesta informació.