7. Proves d'accés a la Universitat, Catalunya, curs 1996-97. COU.
Història de la FilosofiaProves Juny 97: Sèrie 6
Proves Setembre 97:


SÈRIE 604 - FILOSOFIA

OPCIÓ A

«Tot i que el nostre pensament sembla posseir una llibertat sense límits, si mirem les coses més de prop, veurem que en realitat es troba tancat dins uns límits estrets i que tot aquest poder creador de la ment no és res més que la facultat de combinar, transportar, augmentar o disminuir els materials que subministren els sentits i l'experiència. Quan pensem en una muntanya d'or, no fem sinó unir dues idees consistents, or i muntanya, que ja coneixíem abans. També podem concebre un cavall virtuós, perquè els nostres sentiments ens permeten concebre la virtut i d'aquesta manera podem afegir-la a la figura i a la forma de cavall, que ens és un animal familiar. Breument, tots els materials del pensament deriven de les nostres sensacions externes o internes: la barreja, però, i la composició dels materials pertanyen només a la ment i a la voluntat. O, per dir-ho en un llenguatge filosòfic, totes les nostres idees o percepcions més febles són còpies de les nostres impressions o percepcions més vives.»

D. HUME, Investigació sobre l'enteniment humà 1. Exposeu -amb paraules vostres i sense comentaris personals- les idees principals del text i com hi apareixen relacionades. [1,5 punts]

 2. Poseu títol al text. [1 punt]

 3. Comenteu el text, és a dir, poseu el text en relació amb el pensament de l'autor i de la seva època, tenint en compte les principals influències que l'autor hagi pogut rebre. (Recordeu que no es demana que desenvolupeu un tema, sinó que comenteu el text.) [3,5 punts]

 4. Compareu el concepte d'idea en Hume amb el d'algun altre autor. [2,5 punts]

 5. Expliqueu amb detall que en penseu de l'aparent llibertat sense límits del pensament humà. [1,5 punts]
OPCIÓ B

«Què significa viure? Viure significa això: apartar contínuament de si mateix quelcom que vol morir. Viure significa això: ser cruel i inexorable envers tot allò que esdevé feble i vell en nosaltres, com també no solament en nosaltres. Viure, per tant, significarà tal vegada això: no tenir pietat envers aquells qui moren, envers aquells qui són dissortats i envers aquells qui són vells. Significarà tal vegada ser constantment un assassí?
-I, tanmateix, el vell Moisès digué: "No has de matar!"»

NIETZSCHE, La gaia ciència


  1. Exposeu -amb paraules vostres i sense comentaris personals- les idees principals del text i com hi apareixen relacionades. [1,5 punts]

  2. Poseu títol al text. [1 punt]

  3. Comenteu el text, és a dir, poseu el text en relació amb el pensament de l'autor i de la seva època, tenint en compte les principals influències que l'autor hagi pogut rebre. (Recordeu que no es demana que desenvolupeu un tema, sinó que comenteu el text.) [3,5 punts]

  4. Compareu el nihilisme nietzscheà amb el pensament d'algun altre autor. [2,5 punts]

  5. La moral només ha de tenir en compte els altres o pot deixar algun espai a l'egoisme? Raoneu la resposta. [1,5 punts]