5. Proves de Filosofia de finals de Batxillerat. França. Curs 1994-95 i altres
Proves de Filosofia. França. Juny 1994

Proves corresponents a diferents sèries i a diferents localitats. Ofereix el contingut dels textos a comentar.


Proves de Filosofia. França. Juny 1995

Proves corresponents a diferents sèries i a diferents localitats. Només indica l'autor i tema del textos a comentar.


Proves de Filosofia corregides. França. Juny 1995

Enunciat i resposta modèlica d'algunes de les proves del curs 1994-95.