L'home naixé a l'Àfrica

«La ciència no pot estar mai "segura". Però tots els descobriments convergeixen cap a aquesta conclusió. Només cal considerar ràpidament els diversos llocs on hem trobat els fòssils reconeguts com els dels avantpassats de l'home. Els fòssils de 7 milions d'anys només els hem trobat a Kenya. Els de 6 milions i després els de 5, també. Els de 4 milions, a Kenya, Tanzània i Etiòpia. Els de 3 milions, a Kenya, Etiòpia, Tanzània, l'Àfrica del Sud, el Txad. Els de 2 milions, a les mateixes regions, amb l'afegit d'algunes pedres tallades a Europa i Àsia... Els d'1 milió s'escampen ja per tot Àfrica, Àsia i Europa. Després, desembarcarem a Austràlia i Amèrica. Si arrenglerem totes aquestes cartes en ordre cronològic i les fem desfilar en un fos cinematogràfic encadenat, hi descobrirem la història del poblament humà i ens veurem obligats a concloure el següent: l'home va partir d'una petita llar africana, es va escampar lentament per Àfrica i després per tot el món, amb una lleugera incursió, ara, en el sistema solar.»

Yves Coppens La història més bella del món