En els primers moments

«Les quatre forces de la física han presidit l'agrupament de les partícules, després el dels àtoms, les molècules i les grans estructures celestes. La força nuclear solda els nuclis atòmics; la força electromagnètica assegura la cohesió dels àtoms; la força de gravetat organitza els moviments a gran escala -els de les estrelles í les galàxies-; i la força feble intervé en el nivell de les partícules anomenades neutrins. Però, en els primers temps, l'escalfor ho dissocia tot i s'oposa a la formació d'estructures. Igual com, a les nostres temperatures, impedeix la formació del gel. Va caldre, doncs, que l'univers es refredés perquè les forces poguessin entrar en acció i provessin de fer les primeres combinacions de la matèria.»

Hubert Reeves La història més bella del món