Cinc dificultats cosmològiques

Si has llegit bé el que es diu sobre l'univers, estaràs en condicions de superar les següents cinc dificultats còsmològiques.
Totes les respostes es troben en el text que has llegit.

1a dificultat cosmològica.
Quina consideració porta ha interpretat l'univers com una realitat estàtica?

2a dificultat cosmològica.
Només dues expresssions encaixen amb la teoria de la relativitat.

3a dificultat cosmològica.
"És una dada..." Cal fer bones associacions!

4a dificultat cosmològica.
No és correcta! Quines són les paraules desencertades?

5a dificultat cosmològica.
Si trobes les paraules que manquen, tindran una bona explicació!