PasseigEl dilema de Heinz

Kohlberg presentava dilemes morals per a descobrir l'estadi evolutiu de les persones. En la resposta i en la seva argumentació es manifesta clarament l'estadi de desenvolupament moral. Un dels coneguts és el «dilema de Heinz».

«Una dona s'està morint d'un estrany càncer. Hi ha un fàrmac que, a parer dels metges, pot salvar-la, una forma de radi que un farmacèutic de la ciutat ha descobert recentment. Però el farmacèutic cobra quatre-centes cinquanta mil pessetes per una petita dosi, un preu deu vegades superior al cost del fàrmac. El marit de la malalta, Heinz, demana diners a amics i familiars, però no aconsegueix sinó la meitat del preu de la medicina. Heinz suplica al farmacèutic que li vengui a més bon preu o que li deixi pagar més endavant. El farmacèutic s'hi nega recordant que amb molt d'esforç ha descobert el fàrmac i ara en vol treure benefici. Finalment, Heinz, en un atac de desesperació, entra per la força a la farmàcia i roba la medicina que la seva dona necessitava».

Heinz ha robat la medicina. Perň, l'havia de robar o no? Se t'ofereixen diferents respostes a aquest dilema. Assenyala a quin estadi de desenvolupament moral correspon cada una d'elles.

Assigna a les respostes de l'esquerra el corresponent estadi evolutiu

Respostes:Estadi:
a) No, perquè la llei és per a tothom; les lleis ens diuen què està bé i què no, la llei pot donar més importà a la propietat que a la vida.
b) No, perquè es convertirà en un lladre i, si el detenen, anirà a la presó.
c) No, perquè els seus amics no esperen d'ell un comportament d'aquesta mena.
d) No, perquè els maldecaps que tindrà no li convenen de cap manera.
e) No, perquè hi ha uns acords socials i malgrat ella té dret a la vida, el farmacèutic té dret a la llibertat.
f) Sí, perquè tot ésser racional accepta que hi ha drets que estan per damunt de tot: el dret a la vida és més valuós que el dret a la propietat.

Puntuació: