Mots encreuats: Valors Ètics
Oblideu-vos dels accents a l'hora d'introduir les vocals!!

Horitzontals
1. Diem que hi és quan es respecten els drets i la dignitat de les persones.
3. Prové del mót llatí "solidus" i fa referència a la vinculació desitjable entre persones.
6. Afirmar-la legalment ha estat una dificultosa conquesta humana.
7. Estat ideal al que tothom hi aspira però sovint s'entén de manera diferent.
8. Absència de dissensions, conflictes o hostilitats.
9. És una profunda vinculació amb altres que porta a compartir.
Verticals
2. Comporta respectar les conviccions delas altres i no impedir-ne el seu exercici.
4. El seu exercici implica trencar lligams i dependències.
5. És propi de la persona que tendeix al bé.
8. Paradoxalment, es diu que es prepara la guerra per aconseguir-la
1 2
3
4
5
6
7
8
9