B. Branques o parts de la filosofia

És freqüent dividir les preguntes de la filosofia en diferents branques o parts. Les més reconegudes són:

Antropologia Epistemologia Lògica Metafísica Ètica Política Estètica Interdisciplinar

Aquesta divisió, però, pretén ser només orientadora: sovint una pregunta o un problema és tractat en diferents branques. Així la metafísica engloba o comparteix preguntes d’altres parts de la filosofia, preguntes de cosmologia o d’antropologia, fins i tot d’ètica.