En les nostres ciutats trobem agències que ens ajuden a preparar viatges. En el PORT de Filòpolis trobarem WEBS selecionats on podrem obtenir orientació o nova informació.


 
1. Portals de Filosofia, Índexs de Webs i Enciclopèdies de Filosofia
  Portals generals de Filosofia, índexs de pàgines de filosofia; també enciclopèdies que poden ajudar a precisar el sentit d'algun concepte o connectar amb el bàsic de diferents pensadors.
  Data d'entrada: 2/2/2000 Data d'actualització:gener/2006

2. Filosofia
  Llocs on hi poden trobar continguts pertanyents a les diferents branques de filosofia: filosofia en general, filosofia de la ciència, psicologia i antropologia, sociologia, ...
  Data d'entrada: 14/7/2000 Data d'actualització:gener/2006

3. Història de la Filosofia
  Dades i informació sobre diferents filòsofs i temes història del pensament.
  Data d'entrada: 14/7/2000 Data d'actualització:gener/2006

4. Ètica i Ciutadania
  Amb continguts sobre ètica i moral en general, ètica aplicada, Educació per a la Ciutadania, Drets humans, bioètica etc.
  Data d'entrada: 14/7/2000 Data d'actualització: abril/2008

5. Divers
  Webs preferits de temàtica diferent i no enllaçats en els apartats anteriors.
  Data d'entrada: maig/2006