2.1 En general: tot tipus de temes filosòfics
  Filoètica
http://www.xtec.es/~asarsane/
Web de la professora Anna Sarsanedas en la qual s'hi poden trobar recursos tant de filosofia com d'ètica. Inclou selecció de textos, dilemes, jocs, fitxes de pel·lícules, cançons i poemes, llibres, links, etc. (Català)

  FiloXarxa
http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/index.htm
L'espai web creat per Jordi Cortés Morato ofereix continguts temàtics ajustats als grans temes de Filosofia: el saber filosòfic, el coneixement, la realitat, l'ésser humà, l'acció humana, la societat. Estructurat en format similar a un diccionari temàtic, és una molt bona eina de consulta. (Català)

  El viaje a Grecia. Filosofía y ciudadanía
http://www.isftic.mepsyd.es/
Partint d'una narració didàctica, es desenvolupen interactivament i amb gran diversitat d'activitats audiovisuals i textuals, setze temes del programa de Filosofia de primer de batxillerat. El web, elaborat pels professors Gonzalo Trespante, Manuel Merlo i Eduardo Alés, ha obtingut el primer premi (Concurs materials educatius CNICE-2009)

  Portal Ferrater Mora
http://www.ferratermora.org/
Espai centrat en l'obra del filòsof català Josep Ferrater Mora on es mostra la pluralitat d'àmbits en els quals destacà i la seva tasca integradora de perspectives. S'ofereix accés directe a alguns articles del seu "Diccionario de Filosofía" com els dedicats a Aristòtil, Llull, Abstracció, Evolució, Mort, Plaer. S'ofereixen capítols de llibres sobre els drets dels animals, el llenguatge i la lògica, la ironia, la llibertat. (Català, anglès i castellà)

  La caverna de Platón
http://www.lacavernadeplaton.com
Lloc de trobada per a interessants per la filosofia, especialment per a professors i alumnes de secundària. Inclou articles, resenyes i critiques de llibres, espais participatius,… (Castellà)

  Cuadernos de materiales de filosofía y ciencias humanas
http://www.filosofia.net/materiales/index.html
Portal de filosofia on s'hi troben pluralitat de recursos, dossiers, textos complerts de diversos autors, un diccionari de pensadors del segle XX, una breu història de la filosofia grega, un curs de lògics, etc. (Castellà)

  IREF. Filosofia 3/18
http://www.grupiref.org/
Web del grup IREF: Grup d’Innovació i Recerca per a l´Ensenyament de la Filosofia. Una associació que promou la proposta educativa FILOSOFIA 3/18 en català i el projecte NORIA en castellà, que tenen com a referent el currículum conegut internacionalment per Philosophy for Children. (Català, Castellà, Anglès)


2.2 Ésser humà
  Antropologia Filosòfica
http://www.xtec.net/~asarsane/filoantropologia
Articles, apunts,... sobre l'ésser humà presentats des d'una perspectiva filosòfica. Uns materials molt adequats per aquells que, partint de la biologia o de la cultura, vulguin reflexionar sobre els humans. (Català)


2.3 Psicologia
  Psiconet.com / PsicoMundo.com
http://psiconet.com
"Psiconet. Psicomundo. La red psi en Internet". Qüestions i autors. Temes de psicologia i psiquiatria. Especialment, relacionats amb la psicoanàlisi amb biografies, textos, fotos, vídeos… (Castellà)

  The Secret Life of the Brain
http://www.pbs.org/wnet/brain/3d/index.html
Elaborat per Public Broadcasting Service, Virgínia. Presentació de l'anatomia del cervell humà en 3D. Escanners del cervell: EEG. P. Inclou un apartat d'il·lusions òptiques. (Anglès)

  Guía de Ilusiones Ópticas
http://www.ilusionario.es/index.htm
Il·lusionari. Catàleg d'il·lusions òptiques de diversos tipus i temes afins. (Castellà)

  Enlaces Psicología
http://platea.pntic.mec.es/~macruz/enlaces/psico/psyco.html
Gran varietat d'enllaços de Psicologia: Història de la Psicologia, Percepció, Intel·ligència, creativitat i resolució de problemes, Ment i cervell, Consciència, Llenguatge i pensament, Emoció i sentiments, Personalitat, Tests, Malalties mentals, ...


2.4 Univers, matèria, vida
  Univers Bàsic
http://www.xtec.es/~rmolins1/univers/cat/
D'una manera agradable i precisa, el professor Ramon Molins ens porta a una bona comprensió del nostre univers: origen i evolució, galàxies i estels, forats negres, les forces i els moviments. Accés a: Sistema Solar Bàsic. (Català)

  El moviment retrògrad de Mart
http://alpha.lasalle.edu/~smithsc/Astronomy/retrograd.html
Representació gràfica del moviment de retrogradació de Mart, amb la interpretació ptolemaica i la interpretació copernicana. (Anglès)

  Atapuerca, patrimonio de la humanidad
http://www.atapuerca.org/
Documentació elaborada per la Universidad Complutense de Madrid, responsable d'Atapuerca. Sobre el lloc, els fòssils humans, l'evolució humana,... (Castellà)

  Evolution: Darwin
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/darwin/index.html
Elaborat per Public Broadcasting Service, Virgínia. Sobre Darwin i pluralitat d'aspectes de la seva teoria: canvis, origen de la humanitat, Molt completa; amb implicacions filosòfiques de la teoria. (Anglès)

  Evolutionibus. La Evolución Biológica
http://www.terra.es/personal/cxc_9747/EvolucionBiologica.html
L'evolució biològica. Un espai que presenta la teoria tot fent bona referència a darwin i Wallace, a la selecció natural, ... Explica el neodarwinisme i apunta proves a favor de la teoria. (Castellano)

  The Complet Work of Charles Darwin Online
http://darwin-online.org.uk/
Accés al conjunt de textos originals de Charles Darwin. També biografia, manuscrits i il·lustracions. (Anglès)

  Evolució: descobrint els orígens
http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/cat/index.htm?C1U5M1N1
Dins l'Aulanet de la XTEC, en l'apartat "Ciència en el segle XX", es parla primer de l'origen de la vida i de les teories sobre el tema, després més directament, de la teoria de l'evolució i de les vicissituds de la teoria després de Darwin, en un tercer lloc, de l'arbre genealògic humà. Català)

  Relativitat: paradoxes de l'espai i el temps
http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/cat/index.htm?C1U1M1N1
Dins l'Aulanet de la XTEC, en l'apartat "Ciència en el segle XX", trobarem una entenadora i completa presentació de les geometries no euclidianes, de la relativitat especial i de la relativitat general. (Català)

  Física quàntica i de partícules: la màgia del món petit
http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/cat/index.htm?C1U2M1N1
Dins l'Aulanet de la XTEC, en l'apartat "Ciència en el segle XX", es fa un notable esforç per divulgar temes de quàntica. Es parla dels quàntums, comparant ones i partícules; de la mecànica quàntica i del principi d'indeterminació de Heisenberg; foinalment, de les partícules elementals. Català)

  La Realitat més enllà de l'Aparença
hhttp://www.arrakis.es/~aristos/realitat/index.htm
Pàgina personal d'Antoni Albert on es mostren alguns aspectes d'història del pensament científic en relació amb la història del canvi dels conceptes. (Català)


2.5 Ciència, tecnologia
  La Ciencia es divertida
http://ciencianet.com
D' Antonio Varela, amb qüestions de ciència i amb anècdotes, fets curiosos o sorprenents, experiments, acudits, textos, etc. (Castellà)

  Intergovernmental Panel on Climate Change
http://www.ipcc.ch/
Acords de mínims i amb total consens sobre el canvi climàtic per part del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic; depenent de les Nacions Unides i de la Organització Meteorològica Mundial. Inclou el quart informe, el de 2007

  Ciencia, tecnología y sociedad
http://roble.pntic.mec.es/~jgomez10/
Sobre el naixement i naturalesa del pensament tecnico-científic i la seva relació amb la societat. Inclou una història de la ciència i de la tècnica. (Castellà)

  PIM. Philosophie, Informatique, Mathématiques
http://www.peccatte.net/
Pàgina centrada en qüestions de filosofia de la ciència i història del pensament. Per exemple es tracta el tema de la demarcació, la postmodernitat i les ciències, … Inclou traduccions al francès de filòsofs anglosaxons. També, programari o software. (Francès)


2.6 Lògica i Epistemologia
  Aprende Lògica
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/logica/
Pàgina del professor Francisco José Calzado en la que es presenten temes de lògica en general i de lògica d'enunciats. Ofereix pluralitat d'activitats amb taules de veritat, lleis de la lògica i de càlcul lògic. Inclou un potent generador de taules de veritat. (Castellà)

  Taules de veritat
http://weib.caib.es/
Un calculador de taules de veritat. Permet introduir fórmules de la lògica proposicional i avaluar la seva validesa. És un recurs que ofereix el Web Educatiu de les Illes Balears. (Català)

  Web lògico
http://roble.pntic.mec.es/~jgomez10/logico.html
Continguts conceptuals i exercicis de temes del programa de lògica proposicional. (Castellà)


2.7 Sociologia i Política
  El Web de les Ciències Socials
http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/index.htm
Documentació i molts recursos de ciències socials i, entre altres, sobre qüestions de Sociologia. Webmaster: professor Andreu Guiu i Puyol. (Català)

  Sociologia
http://www.xtec.es/~fbaldese/
Temes sobre la Societat, és a dir, sobre la gent que ens envolta. Blocs temàtics: La desigualtats socials; Teòrics de la Sociologia; Dades Estadístiques. Links. (Català)

  Institut d'Estadística de Catalunya
http://www.idescat.net/
Web de l'estadística oficial de Catalunya. Dades sobre població, economia, societat, territori. (Català)

  Instituto Nacional de Estadística
http://www.ine.es/
Dases estadístiques sobre pluralitat de temes: entorn físic, medi ambient, demografia, societat, economia, ciència i tecnologia, agricultura, indústria, serveis. Dades sobre l'IPC. Arxius i bases de dades. Oficina oficial del cens electoral... (Castellà)

  Sociosite
http://www.sociosite.net/index.php
Social Science Information System based at the University of Amsterdam. (Anglès)

  El Web de les Ciències Socials: Religió i ateisme
http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/index.htm
Documentació i molts recursos sobre religió i ateisme. Webmaster: professor Andreu Guiu i Puyol. (Català)


2.8 Altres
  Filosofia i història de la ciència
http://www.xtec.es/~delaf/index.htm
Pàgines sobre la didàctica de la filosofia i la història de la ciència i de la tècnica; ciència, ecnologia i societat; pensament crític; ètica i ciències socials. Elaborada per part del Grup de Filosofia i Història de la Ciència i de la Tecnologia de Santa Coloma de Gramanet. (Català)

  Filosofia al carrer
http://www.xtec.es/~lalegret/
El professor Lluís Alegret proposa construir un ciberespai de reflexió i de debat adreçat a professors i alumnes. (català)