Marx 1 Marx 2 Nietzsche 1 Nietzsche 2 Freud Darwin Einstein Planck Rutherford Comte Stuart Mill Schopenhauer Popper 1 Popper 2 Russell Wittgenstein Habermas Rawls Horkheimer Hannah Arendt Heidegger Sartre Lévi-Srtrauss Foucault Bakunin De Beauvoir Albert Camus Hans Jonas Kuhn Marcuse Kierkegaard Heisenberg Ortega y Gasset Gadamer Lyotard Filosofia  Analítica Edmund Husserl Jacques Derrida 1815, Congrés de Viena. Restauració Escola de Frankfurt 1848, Revolucions liberals 1900, Quàntica 1914-1918, Gran Guerra 1939-1945, Segona Guerra Mundial 1968 Maig'68 1969, ésser humà a la Lluna 1989, enderocament mur Berlin 2001. 11 de setembre Marxismes XX Positivisme Lògic Postmodernitat Existencialismes Filosofia de la Ciència Estructuralismes Inici

Interactiu inspirat en el fresc l'Escola d'Atenes de Rafael i aplicat a pensadors contemporanis, del segle XIX fins a l'actualitat. S'ofereixen conceptes o concepcions de la filosofia contemporània associats als pensadors que els han elaborat. Accés clicant damunt un personatge o un símbol de la panorāmica,
També, seleccionant un concepte o un autor del menú, o escollint un itinerari.