PUNTERS AMB IMATGES

Si vols commemorar l'Any Patufet amb un punter de ratolí com el que has vist a la primera pàgina només cal que copiïs el text que trobaràs a les taules i el fiquis entre "<head >" i "</head>", és a dir, abans de "<body>". Segur que te'n sortiràs. Aquí tens cinc possibles imatges de seguiment del punter, però segurament seràs capaç de crear les teves pròpies imatges; fixa't que, en aquest darrer supòsit, després només hauràs de canviar els orígens en aquestes línies:

theimage = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat2min.gif"
theimage2 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat2min.gif"
theimage3 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat2min.gif"
theimage4 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat2min.gif"
theimage5 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat2min.gif"

Bé, anem al cas, si vols fer servir aquesta imatgehas de copiar el que hi ha dintre de la taula:

<!-- INICI PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->
<style type="text/css">
<!--
.kisser {
position:absolute;
top:0;
left:0;
visibility:hidden;
}
-->
</style>

<script language="JavaScript1.2" type="text/JavaScript">
<!-- cloak

//Kissing trail- By dij8 (dij8@dij8.com)
//Modified by Dynamic Drive for bug fixes
//Visit http://www.dynamicdrive.com for this script

kisserCount = 15 //maximum number of images on screen at one time
curKisser = 0 //the last image DIV to be displayed (used for timer)
kissDelay = 1000 //duration images stay on screen (in milliseconds)
kissSpacer = 50 //distance to move mouse b4 next heart appears
theimage = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat1min.gif"
theimage2 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat1min.gif"
theimage3 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat1min.gif"
theimage4 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat1min.gif"
theimage5 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat1min.gif"


//Browser checking and syntax variables
var docLayers = (document.layers) ? true:false;
var docId = (document.getElementById) ? true:false;
var docAll = (document.all) ? true:false;
var docbitK = (docLayers) ? "document.layers['":(docId) ? "document.getElementById('":(docAll) ? "document.all['":"document."
var docbitendK = (docLayers) ? "']":(docId) ? "')":(docAll) ? "']":""
var stylebitK = (docLayers) ? "":".style"
var showbitK = (docLayers) ? "show":"visible"
var hidebitK = (docLayers) ? "hide":"hidden"
var ns6=document.getElementById&&!document.all
//Variables used in script
var posX, posY, lastX, lastY, kisserCount, curKisser, kissDelay, kissSpacer, theimage
lastX = 0
lastY = 0
//Collection of functions to get mouse position and place the images
function doKisser(e) {

posX = getMouseXPos(e)
posY = getMouseYPos(e)
if (posX>(lastX+kissSpacer)||posX<(lastX-kissSpacer)||posY>(lastY+kissSpacer)||posY<(lastY-kissSpacer)) {
showKisser(posX,posY)
lastX = posX
lastY = posY
}
}
// Get the horizontal position of the mouse
function getMouseXPos(e) {
if (document.layers||ns6) {
return parseInt(e.pageX+10)
} else {
return (parseInt(event.clientX+10) + parseInt(document.body.scrollLeft))
}
}
// Get the vartical position of the mouse
function getMouseYPos(e) {
if (document.layers||ns6) {
return parseInt(e.pageY)
} else {
return (parseInt(event.clientY) + parseInt(document.body.scrollTop))
}
}
//Place the image and start timer so that it disappears after a period of time
function showKisser(x,y) {
var processedx=ns6? Math.min(x,window.innerWidth-75) : docAll? Math.min(x,document.body.clientWidth-55) : x
if (curKisser >= kisserCount) {curKisser = 0}
eval(docbitK + "kisser" + curKisser + docbitendK + stylebitK + ".left = " + processedx)
eval(docbitK + "kisser" + curKisser + docbitendK + stylebitK + ".top = " + y)
eval(docbitK + "kisser" + curKisser + docbitendK + stylebitK + ".visibility = '" + showbitK + "'")
if (eval("typeof(kissDelay" + curKisser + ")")=="number") {
eval("clearTimeout(kissDelay" + curKisser + ")")
}
eval("kissDelay" + curKisser + " = setTimeout('hideKisser(" + curKisser + ")',kissDelay)")
curKisser += 1
}
//Make the image disappear
function hideKisser(knum) {
eval(docbitK + "kisser" + knum + docbitendK + stylebitK + ".visibility = '" + hidebitK + "'")
}

function kissbegin(){
//Let the browser know when the mouse moves
if (docLayers) {
document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE)
document.onMouseMove = doKisser
} else {
document.onmousemove = doKisser
}
}

function nadal()
{
var k=0;
if (document.all||document.getElementById||document.layers)
{
for (k=0;k<kisserCount;k=k+2)
{
document.write('<div id="kisser' + k + '" class="kisser"><img src="' + theimage + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+1) + '" class="kisser"><img src="' + theimage2 + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+2) + '" class="kisser"><img src="' + theimage3 + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+3) + '" class="kisser"><img src="' + theimage4 + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+4) + '" class="kisser"><img src="' + theimage5 + '" alt="" border="0"></div>\n')
}
}
}

window.onload=kissbegin

// decloak -->
</script>

<!-- FINAL PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->


<!-- INICI PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->

<script language="JavaScript1.2" type="text/JavaScript">
<!-- cloak
nadal();
// decloak -->
</script>

<!-- FINAL PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->

 

És possible que prefereixis aquesta imatge Doncs copia aquest text:

<!-- INICI PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->
<style type="text/css">
<!--
.kisser {
position:absolute;
top:0;
left:0;
visibility:hidden;
}
-->
</style>
<script language="JavaScript1.2" type="text/JavaScript">
<!-- cloak

//Kissing trail- By dij8 (dij8@dij8.com)
//Modified by Dynamic Drive for bug fixes
//Visit http://www.dynamicdrive.com for this script

kisserCount = 15 //maximum number of images on screen at one time
curKisser = 0 //the last image DIV to be displayed (used for timer)
kissDelay = 1000 //duration images stay on screen (in milliseconds)
kissSpacer = 50 //distance to move mouse b4 next heart appears
theimage = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat2min.gif"
theimage2 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat2min.gif"
theimage3 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat2min.gif"
theimage4 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat2min.gif"
theimage5 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat2min.gif"


//Browser checking and syntax variables
var docLayers = (document.layers) ? true:false;
var docId = (document.getElementById) ? true:false;
var docAll = (document.all) ? true:false;
var docbitK = (docLayers) ? "document.layers['":(docId) ? "document.getElementById('":(docAll) ? "document.all['":"document."
var docbitendK = (docLayers) ? "']":(docId) ? "')":(docAll) ? "']":""
var stylebitK = (docLayers) ? "":".style"
var showbitK = (docLayers) ? "show":"visible"
var hidebitK = (docLayers) ? "hide":"hidden"
var ns6=document.getElementById&&!document.all
//Variables used in script
var posX, posY, lastX, lastY, kisserCount, curKisser, kissDelay, kissSpacer, theimage
lastX = 0
lastY = 0
//Collection of functions to get mouse position and place the images
function doKisser(e) {

posX = getMouseXPos(e)
posY = getMouseYPos(e)
if (posX>(lastX+kissSpacer)||posX<(lastX-kissSpacer)||posY>(lastY+kissSpacer)||posY<(lastY-kissSpacer)) {
showKisser(posX,posY)
lastX = posX
lastY = posY
}
}
// Get the horizontal position of the mouse
function getMouseXPos(e) {
if (document.layers||ns6) {
return parseInt(e.pageX+10)
} else {
return (parseInt(event.clientX+10) + parseInt(document.body.scrollLeft))
}
}
// Get the vartical position of the mouse
function getMouseYPos(e) {
if (document.layers||ns6) {
return parseInt(e.pageY)
} else {
return (parseInt(event.clientY) + parseInt(document.body.scrollTop))
}
}
//Place the image and start timer so that it disappears after a period of time
function showKisser(x,y) {
var processedx=ns6? Math.min(x,window.innerWidth-75) : docAll? Math.min(x,document.body.clientWidth-55) : x
if (curKisser >= kisserCount) {curKisser = 0}
eval(docbitK + "kisser" + curKisser + docbitendK + stylebitK + ".left = " + processedx)
eval(docbitK + "kisser" + curKisser + docbitendK + stylebitK + ".top = " + y)
eval(docbitK + "kisser" + curKisser + docbitendK + stylebitK + ".visibility = '" + showbitK + "'")
if (eval("typeof(kissDelay" + curKisser + ")")=="number") {
eval("clearTimeout(kissDelay" + curKisser + ")")
}
eval("kissDelay" + curKisser + " = setTimeout('hideKisser(" + curKisser + ")',kissDelay)")
curKisser += 1
}
//Make the image disappear
function hideKisser(knum) {
eval(docbitK + "kisser" + knum + docbitendK + stylebitK + ".visibility = '" + hidebitK + "'")
}

function kissbegin(){
//Let the browser know when the mouse moves
if (docLayers) {
document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE)
document.onMouseMove = doKisser
} else {
document.onmousemove = doKisser
}
}

function nadal()
{
var k=0;
if (document.all||document.getElementById||document.layers)
{
for (k=0;k<kisserCount;k=k+2)
{
document.write('<div id="kisser' + k + '" class="kisser"><img src="' + theimage + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+1) + '" class="kisser"><img src="' + theimage2 + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+2) + '" class="kisser"><img src="' + theimage3 + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+3) + '" class="kisser"><img src="' + theimage4 + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+4) + '" class="kisser"><img src="' + theimage5 + '" alt="" border="0"></div>\n')
}
}
}

window.onload=kissbegin

// decloak -->
</script>

<!-- FINAL PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->


<!-- INICI PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->

<script language="JavaScript1.2" type="text/JavaScript">
<!-- cloak
nadal();
// decloak -->
</script>

<!-- FINAL PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->

 

I si et sembla que En Massagran et quedaria bé, copia aquest altre text:

<!-- INICI PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->
<style type="text/css">
<!--
.kisser {
position:absolute;
top:0;
left:0;
visibility:hidden;
}
-->
</style>
<script language="JavaScript1.2" type="text/JavaScript">
<!-- cloak

//Kissing trail- By dij8 (dij8@dij8.com)
//Modified by Dynamic Drive for bug fixes
//Visit http://www.dynamicdrive.com for this script

kisserCount = 15 //maximum number of images on screen at one time
curKisser = 0 //the last image DIV to be displayed (used for timer)
kissDelay = 1000 //duration images stay on screen (in milliseconds)
kissSpacer = 50 //distance to move mouse b4 next heart appears
theimage = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/massa1.gif"
theimage2 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/massa1.gif"
theimage3 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/massa1.gif"
theimage4 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/massa1.gif"
theimage5 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/massa1.gif"


//Browser checking and syntax variables
var docLayers = (document.layers) ? true:false;
var docId = (document.getElementById) ? true:false;
var docAll = (document.all) ? true:false;
var docbitK = (docLayers) ? "document.layers['":(docId) ? "document.getElementById('":(docAll) ? "document.all['":"document."
var docbitendK = (docLayers) ? "']":(docId) ? "')":(docAll) ? "']":""
var stylebitK = (docLayers) ? "":".style"
var showbitK = (docLayers) ? "show":"visible"
var hidebitK = (docLayers) ? "hide":"hidden"
var ns6=document.getElementById&&!document.all
//Variables used in script
var posX, posY, lastX, lastY, kisserCount, curKisser, kissDelay, kissSpacer, theimage
lastX = 0
lastY = 0
//Collection of functions to get mouse position and place the images
function doKisser(e) {

posX = getMouseXPos(e)
posY = getMouseYPos(e)
if (posX>(lastX+kissSpacer)||posX<(lastX-kissSpacer)||posY>(lastY+kissSpacer)||posY<(lastY-kissSpacer)) {
showKisser(posX,posY)
lastX = posX
lastY = posY
}
}
// Get the horizontal position of the mouse
function getMouseXPos(e) {
if (document.layers||ns6) {
return parseInt(e.pageX+10)
} else {
return (parseInt(event.clientX+10) + parseInt(document.body.scrollLeft))
}
}
// Get the vartical position of the mouse
function getMouseYPos(e) {
if (document.layers||ns6) {
return parseInt(e.pageY)
} else {
return (parseInt(event.clientY) + parseInt(document.body.scrollTop))
}
}
//Place the image and start timer so that it disappears after a period of time
function showKisser(x,y) {
var processedx=ns6? Math.min(x,window.innerWidth-75) : docAll? Math.min(x,document.body.clientWidth-55) : x
if (curKisser >= kisserCount) {curKisser = 0}
eval(docbitK + "kisser" + curKisser + docbitendK + stylebitK + ".left = " + processedx)
eval(docbitK + "kisser" + curKisser + docbitendK + stylebitK + ".top = " + y)
eval(docbitK + "kisser" + curKisser + docbitendK + stylebitK + ".visibility = '" + showbitK + "'")
if (eval("typeof(kissDelay" + curKisser + ")")=="number") {
eval("clearTimeout(kissDelay" + curKisser + ")")
}
eval("kissDelay" + curKisser + " = setTimeout('hideKisser(" + curKisser + ")',kissDelay)")
curKisser += 1
}
//Make the image disappear
function hideKisser(knum) {
eval(docbitK + "kisser" + knum + docbitendK + stylebitK + ".visibility = '" + hidebitK + "'")
}

function kissbegin(){
//Let the browser know when the mouse moves
if (docLayers) {
document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE)
document.onMouseMove = doKisser
} else {
document.onmousemove = doKisser
}
}

function nadal()
{
var k=0;
if (document.all||document.getElementById||document.layers)
{
for (k=0;k<kisserCount;k=k+2)
{
document.write('<div id="kisser' + k + '" class="kisser"><img src="' + theimage + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+1) + '" class="kisser"><img src="' + theimage2 + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+2) + '" class="kisser"><img src="' + theimage3 + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+3) + '" class="kisser"><img src="' + theimage4 + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+4) + '" class="kisser"><img src="' + theimage5 + '" alt="" border="0"></div>\n')
}
}
}

window.onload=kissbegin

// decloak -->
</script>

<!-- FINAL PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->


<!-- INICI PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->

<script language="JavaScript1.2" type="text/JavaScript">
<!-- cloak
nadal();
// decloak -->
</script>

<!-- FINAL PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->

 

És clar que Pum potser et farà més servei que ningú en cas de necessitat:

<!-- INICI PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->
<style type="text/css">
<!--
.kisser {
position:absolute;
top:0;
left:0;
visibility:hidden;
}
-->
</style>
<script language="JavaScript1.2" type="text/JavaScript">
<!-- cloak

//Kissing trail- By dij8 (dij8@dij8.com)
//Modified by Dynamic Drive for bug fixes
//Visit http://www.dynamicdrive.com for this script

kisserCount = 15 //maximum number of images on screen at one time
curKisser = 0 //the last image DIV to be displayed (used for timer)
kissDelay = 1000 //duration images stay on screen (in milliseconds)
kissSpacer = 50 //distance to move mouse b4 next heart appears
theimage = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/massapum.gif"
theimage2 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/massapum.gif"
theimage3 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/massapum.gif"
theimage4 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/massapum.gif"
theimage5 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/massapum.gif"


//Browser checking and syntax variables
var docLayers = (document.layers) ? true:false;
var docId = (document.getElementById) ? true:false;
var docAll = (document.all) ? true:false;
var docbitK = (docLayers) ? "document.layers['":(docId) ? "document.getElementById('":(docAll) ? "document.all['":"document."
var docbitendK = (docLayers) ? "']":(docId) ? "')":(docAll) ? "']":""
var stylebitK = (docLayers) ? "":".style"
var showbitK = (docLayers) ? "show":"visible"
var hidebitK = (docLayers) ? "hide":"hidden"
var ns6=document.getElementById&&!document.all
//Variables used in script
var posX, posY, lastX, lastY, kisserCount, curKisser, kissDelay, kissSpacer, theimage
lastX = 0
lastY = 0
//Collection of functions to get mouse position and place the images
function doKisser(e) {

posX = getMouseXPos(e)
posY = getMouseYPos(e)
if (posX>(lastX+kissSpacer)||posX<(lastX-kissSpacer)||posY>(lastY+kissSpacer)||posY<(lastY-kissSpacer)) {
showKisser(posX,posY)
lastX = posX
lastY = posY
}
}
// Get the horizontal position of the mouse
function getMouseXPos(e) {
if (document.layers||ns6) {
return parseInt(e.pageX+10)
} else {
return (parseInt(event.clientX+10) + parseInt(document.body.scrollLeft))
}
}
// Get the vartical position of the mouse
function getMouseYPos(e) {
if (document.layers||ns6) {
return parseInt(e.pageY)
} else {
return (parseInt(event.clientY) + parseInt(document.body.scrollTop))
}
}
//Place the image and start timer so that it disappears after a period of time
function showKisser(x,y) {
var processedx=ns6? Math.min(x,window.innerWidth-75) : docAll? Math.min(x,document.body.clientWidth-55) : x
if (curKisser >= kisserCount) {curKisser = 0}
eval(docbitK + "kisser" + curKisser + docbitendK + stylebitK + ".left = " + processedx)
eval(docbitK + "kisser" + curKisser + docbitendK + stylebitK + ".top = " + y)
eval(docbitK + "kisser" + curKisser + docbitendK + stylebitK + ".visibility = '" + showbitK + "'")
if (eval("typeof(kissDelay" + curKisser + ")")=="number") {
eval("clearTimeout(kissDelay" + curKisser + ")")
}
eval("kissDelay" + curKisser + " = setTimeout('hideKisser(" + curKisser + ")',kissDelay)")
curKisser += 1
}
//Make the image disappear
function hideKisser(knum) {
eval(docbitK + "kisser" + knum + docbitendK + stylebitK + ".visibility = '" + hidebitK + "'")
}

function kissbegin(){
//Let the browser know when the mouse moves
if (docLayers) {
document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE)
document.onMouseMove = doKisser
} else {
document.onmousemove = doKisser
}
}

function nadal()
{
var k=0;
if (document.all||document.getElementById||document.layers)
{
for (k=0;k<kisserCount;k=k+2)
{
document.write('<div id="kisser' + k + '" class="kisser"><img src="' + theimage + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+1) + '" class="kisser"><img src="' + theimage2 + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+2) + '" class="kisser"><img src="' + theimage3 + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+3) + '" class="kisser"><img src="' + theimage4 + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+4) + '" class="kisser"><img src="' + theimage5 + '" alt="" border="0"></div>\n')
}
}
}

window.onload=kissbegin

// decloak -->
</script>

<!-- FINAL PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->


<!-- INICI PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->

<script language="JavaScript1.2" type="text/JavaScript">
<!-- cloak
nadal();
// decloak -->
</script>

<!-- FINAL PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->

 

Com dius? Que en Patufet de més amunt és massa vermell? Doncs potser prefereixes el dels primers números:

<!-- INICI PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->
<style type="text/css">
<!--
.kisser {
position:absolute;
top:0;
left:0;
visibility:hidden;
}
-->
</style>
<script language="JavaScript1.2" type="text/JavaScript">
<!-- cloak
//Kissing trail- By dij8 (dij8@dij8.com)
//Modified by Dynamic Drive for bug fixes
//Visit http://www.dynamicdrive.com for this script

kisserCount = 15 //maximum number of images on screen at one time
curKisser = 0 //the last image DIV to be displayed (used for timer)
kissDelay = 1000 //duration images stay on screen (in milliseconds)
kissSpacer = 50 //distance to move mouse b4 next heart appears
theimage = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat21903.gif"
theimage2 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat21903.gif"
theimage3 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat21903.gif"
theimage4 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat21903.gif"
theimage5 = "http://www.xtec.es/~malons22/patufet/pat21903.gif"


//Browser checking and syntax variables
var docLayers = (document.layers) ? true:false;
var docId = (document.getElementById) ? true:false;
var docAll = (document.all) ? true:false;
var docbitK = (docLayers) ? "document.layers['":(docId) ? "document.getElementById('":(docAll) ? "document.all['":"document."
var docbitendK = (docLayers) ? "']":(docId) ? "')":(docAll) ? "']":""
var stylebitK = (docLayers) ? "":".style"
var showbitK = (docLayers) ? "show":"visible"
var hidebitK = (docLayers) ? "hide":"hidden"
var ns6=document.getElementById&&!document.all
//Variables used in script
var posX, posY, lastX, lastY, kisserCount, curKisser, kissDelay, kissSpacer, theimage
lastX = 0
lastY = 0
//Collection of functions to get mouse position and place the images
function doKisser(e) {

posX = getMouseXPos(e)
posY = getMouseYPos(e)
if (posX>(lastX+kissSpacer)||posX<(lastX-kissSpacer)||posY>(lastY+kissSpacer)||posY<(lastY-kissSpacer)) {
showKisser(posX,posY)
lastX = posX
lastY = posY
}
}
// Get the horizontal position of the mouse
function getMouseXPos(e) {
if (document.layers||ns6) {
return parseInt(e.pageX+10)
} else {
return (parseInt(event.clientX+10) + parseInt(document.body.scrollLeft))
}
}
// Get the vartical position of the mouse
function getMouseYPos(e) {
if (document.layers||ns6) {
return parseInt(e.pageY)
} else {
return (parseInt(event.clientY) + parseInt(document.body.scrollTop))
}
}
//Place the image and start timer so that it disappears after a period of time
function showKisser(x,y) {
var processedx=ns6? Math.min(x,window.innerWidth-75) : docAll? Math.min(x,document.body.clientWidth-55) : x
if (curKisser >= kisserCount) {curKisser = 0}
eval(docbitK + "kisser" + curKisser + docbitendK + stylebitK + ".left = " + processedx)
eval(docbitK + "kisser" + curKisser + docbitendK + stylebitK + ".top = " + y)
eval(docbitK + "kisser" + curKisser + docbitendK + stylebitK + ".visibility = '" + showbitK + "'")
if (eval("typeof(kissDelay" + curKisser + ")")=="number") {
eval("clearTimeout(kissDelay" + curKisser + ")")
}
eval("kissDelay" + curKisser + " = setTimeout('hideKisser(" + curKisser + ")',kissDelay)")
curKisser += 1
}
//Make the image disappear
function hideKisser(knum) {
eval(docbitK + "kisser" + knum + docbitendK + stylebitK + ".visibility = '" + hidebitK + "'")
}

function kissbegin(){
//Let the browser know when the mouse moves
if (docLayers) {
document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE)
document.onMouseMove = doKisser
} else {
document.onmousemove = doKisser
}
}

function nadal()
{
var k=0;
if (document.all||document.getElementById||document.layers)
{
for (k=0;k<kisserCount;k=k+2)
{
document.write('<div id="kisser' + k + '" class="kisser"><img src="' + theimage + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+1) + '" class="kisser"><img src="' + theimage2 + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+2) + '" class="kisser"><img src="' + theimage3 + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+3) + '" class="kisser"><img src="' + theimage4 + '" alt="" border="0"></div>\n')
document.write('<div id="kisser' + (k+4) + '" class="kisser"><img src="' + theimage5 + '" alt="" border="0"></div>\n')
}
}
}

window.onload=kissbegin

// decloak -->
</script>

<!-- FINAL PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->

<!-- INICI PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->

<script language="JavaScript1.2" type="text/JavaScript">
<!-- cloak
nadal();
// decloak -->
</script>

<!-- FINAL PATUFET 2003 ---------------------------------------------------------------------------->

Que vols un combinat com el d'aquesta pàgina? Tu mateix...

Si vols la música midi de "Patim, patam, patum" fes un clic aquí amb el botó dret del ratolí i digues on vols guardar l'arxiu. Si el que desitges és la melodia polifònica per al teu mòbil, pots provar de baixar-la, fixa-t'hi bé, des d'SMS Català.

Que tens algun problema? Envia'm un e-mail i explica'm els teus dubtes.