SOBRE LES AUQUES

En el llibre Jocs i Joguines. Records de la infantesa (1893) , Eduard Vidal i Valenciano (nascut a Vilafranca del Penedès l'any 1839) parla abastament de les auques. Recorda com en la seva infantesa, ell i els seus companys d'estudi estaven neguitosos el dia que sabien que havien arribat auques noves al llibreter de vell que freqüentaven, i només pensaven a acabar les classes per anar a veure les novetats i comprar-les -aquells que tenien els diners necessaris, és clar-. Més endavant enumera les auques més famoses i rememora les bones estones que passaven llegint-les i comentant-les, i com les aprenien de memòria. Finalment, detalla les múltiples utilitats extraliteràries que podien tenir. Gairebé totes les auques de la seva època eren en castellà, encara que majoritàriament les havien editades impremtes catalanes. Pel que ens diu al llarg de Jocs i Joguines, podem concloure que els nens de meitat del segle XIX, al menys a Vilafranca, a part dels llibres escolars i els possibles llibres per a adults -que no esmenta- dedicaven bona part del seu temps de lectura, una lectura força gratificant, repeteix unes quantes vegades, al repàs de les auques, que segons es desprèn del que explica era l'única literatura infantil que tenien a l'abast. Però millor que sigui ell mateix qui ens il·lustri sobre el tema:

Però ¿que hi feien tots aquells càstigs i reprensions si per fi tocaven les onze, l'hora de plegar i amb ella lo plaer de veure satisfeta la nostra curiositat, excitada per la nova esbombada pels companys de la Cort, de que a cal Llibreter vell, nom que es donava a la llibreria i estampa d'en Salvador Vilaró, tenien auques noves, notícia que com un regueró de pólvora havia corregut per tot l'estudi de cap a cap?

¡Si les baixàvem de pressa les escales! Semblava que ens empaitessin per aquells carrers de la Font, Carreró de cal Bonastre i Voltes amunt!
No sé qui ha dit que un gos esverat corre tant com lo carril. Doncs jo crec que un xicot esperonat per la batxilleria, va tan de pressa com lo telégrafo, sobretot si es tracta dels d'Espanya.
¡Desgraciat de la velleta o del pobre iaio que s'hagessen interposat a la ràpida carrera de la frisant colla.!
Los veïns que notaven aquella invasió, sense saber la causant, se preguntaven:
-¿Però a on va tanta canalla?
-¿Què busquen?
-¿A qui empaiten?
Fins que un que venia de la Cort, contestà a totes les preguntes dient:
-Van a cal llibreter vell que té rodolins nous.
-¡Malviatge els rodolins! Qui sap lo que m'havia figurat. ¡Lo diable dels xicots!

[...]

Recordo les auques antigues, com amb tota propietat podríem dir-ne de les que arrenquen del segle passat, auques que compten més d'una centúria, gravades sobre fusta, com ho manifesten les divisions de la plana, puix que cada auca està composta de quatre trossos de dotze rodolins que junts feien los quaranta-vuit; auques vertaderament rares i que generalment portaven lo peu d'estampa de ESTIVILL Barcelona, i algunes lo d'un editor de Girona qual nom sento que se m'haja desmemoriat. Lo meu amic, amb molta gràcia, ne deia incunables.
Entre elles descollaven les següents:
Lo món al revés. La professó de Setmana Santa. El antiguo testamento. Vida y astucia del rústico Bertoldo. Las fábulas de Esopo. Los baladrers de Barcelona. La dels nans o cap grossos, com nosaltres ne solíem dir, i la dels oficis.
En totes ells, ¡com s'hi veien les aficions tranquil·les de nostres avis; les lectures que més impressionat los havien; les festes que amb més esplendor celebraven; lo seu modo habitual de sentir i de pensar!

[...]


I quantes reflexions no em suggereixen la dels baladrers de Barcelona! Allí s'hi veuen necessitats que el temps ha fet desaparèixer, fent lloc a les que porten en si usos i costums moderns.
Allí hi havia el venedor de dinades, que avui quasi ningú ja no recorda, i que eren precises amb los lluquets per encendre foc, tota vegada que aquest element tenia que produir-se amb la pedra foguera i l'esca, puix no es coneixien los mistos.
Allí hi havia l'escura-xemeneies, privilegi del pobre saboiart que, desterrat de sa pàtria, vivia en companyia de la fredolica marmota menjant lo pa amrg de l'emigració.
Allí el santi de guixi, portant en sa llarga post l'obligat bust de Napoleó, lo lloro pintat de verd, lo conill d'ullets vermells i el fruiter amb pomes, figues i altres fruites de colors impossibles...

[...]

Tan bon punt un xicot havia llegit i rellegit una auca, comentat cada un dels rodolins i se la sabia de cor, lo que li havia costat molt menos que aprendre lo més fàcil capítol del Manual de Agricultura del famós D. Alejandro Oliván, ja podia assegurar-se que no estava segura en ses mans i quasibé pot dir-se que venia condemnada a mort, o quant menos a completa mutilació.
Començava el xicot, això si era polit, per agafar unes estisores i a fer-ne tires pel través, o sia de sis en sis rodolins. Llavors amb pa mastegat, miques d'hòstia o pastetes de sabater, anava engantxant tira amb tira, reduint-les a una sola, que després se cargolava ben estreta, i així se portava a la butxaca sense que es fes gota malbé; dèiem nosaltres per disculpar la mutilació; però el fet era, que auca retallada, podia dir-se auca acabada, puix a les tires seguia el desig de retallar els rodolins un a un per a desar-los entre el cartró i el pergamí dels llibres, convertits per aquest medi en cartera, amb greu detriment dels mateixos i dels propis rodolins que allí es ficaven i entatxonaven com qui fa botifarres...

Les tres primeres vinyetes d'una auca dels Baladrers com les que s'esmenten més amunt. Impresa per Viuda de Antonio Llorens, carrer de La Palma de Santa Catalina, núm 6. Observeu l'ús del castellà. Les primeres auques de baladrers portaven únicament una línia de text.

Tres vinyetes de l'auca del món al revés, una de les auques primitives més populars, encara sense rodolins. En aquest cas el text estava en castellà. Observeu l'ús del color.