BIBLIOGRAFIA


La bibliografia que es pot consultar a continuació és la que es va fer servir en el moment de confegir l'esborrany que formen les pàgines anteriors. Des de 1996 fins ara es podrien afegir molts altres llibres que parlen de moviments, escriptors i obres des de noves perspectives i aporten matisos i fins i tot donen noves interpretacions que podrien fer variar l'enfocament d'alguns dels materials. Entre les obres citades, no figuren aquelles de tipus més general que també es van consultar. Finalment, cal fer esment especial al fet que moltes imatges són de Maragda Cuscuela i pertanyen al llibre Plomes catalanes contemporànies, de Lluís Busquets i Grabulosa.

 

De 1833 a 1892

ARBÓ, SEBASTIÀ JUAN: Verdaguer.
Aedos, Barcelona, 1970.

CASTELLET, JOSEP MARIA i JOAQUIM MOLAS: Poesia catalana del segle XX.
Ed. 62, Barcelona, 1963.

CÒNSUL, ISIDOR: Jacint Verdaguer. Història, crítica i poesia.
Edicions del Mall, Sant Boi de Llobregat. 1986.

DIVERSOS AUTORS: Àngel Guimerà en els seus millors escrits.
Arimany, Barcelona, 1974.

Els cent-cinquanta anys de la Renaixença.
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1983.

FÀBREGAS, XAVIER: Les formes de diversió de la societat catalana romàntica.
Curial, Barcelona, 1975.

FÀBREGAS, XAVIER: Àngel Guimerà.
Ed. 62, Barcelona, 1971.

FÀBREGAS, XAVIER: "Una polèmica que cal agafar amb pinces".
L'Avenç, núm 27, 1980. Pp. 43-46.

FARRERAS, JUAN IGNACIO: La novela por entregas.
Taurus, Madrid, 1972.

GINEBRA, JORDI: Escrits lingüístics d'Antoni de Bofarull.
Altafulla, Barcelona, 1987.

GUIMERÀ, ÀNGEL: Teatre.
Ed. 62, Barcelona, 1980.

JORBA, MANUEL: Manuel Milà i Fontanals en la seva època.
Curial, Barcelona, 1984.

JUNYENT, JOSEP MARIA: Àngel Guimerà.
Millà, Barcelona, 1968.

MARFANY, JOAN LLUÍS, pròleg a ROBERT ROBERT: La Barcelona del Vuit-cents.
Ed. 62, Barcelona, 1965.

MARTORELL, ORIOL i MANUEL VALLS: Síntesi històrica de la música catalana.
La llar del llibre/Els llibres de la Frontera, Barcelona, 1985.

MIQUEL I VERGÉS, JOSEP MARIA: Els primers romàntics dels països de llengua
catalana. (textos)

Leteradura, Barcelona, 1979.

MOLAS, JOAQUIM: Poesia catalana de la Restauració.
Ed. 62.,Barcelona, 1966.

MOLAS, JOAQUIM: Poesia catalana romàntica.
Ed. 62, Barcelona, 1974.

OLLER, NARCÍS: La bogeria.
Laia, Barcelona, 1980.

OLLER, NARCÍS: La febre d'or.
Ed. 62, Barcelona, 1980.

OLLER, NARCÍS: Pilar Prim.
Selecta, Barcelona, 1984.

OLLER, NARCÍS: Memòries literàries. Història dels meus llibres.
Aedos, Barcelona, 1962.

PERMANYER, LLUÍS: Biografia del Passeig de Gràcia.
Edicions La campana, Barcelona, 1994.

PI DE CABANYES, ORIOL: La Renaixença.
DOPESA, Barcelona, 1979.

PI DE CABANYES, ORIOL: Apunts d'història de la Renaixença.
Edicions del Mall, Sant Boi de Llobregat, 1984.

PIN I SOLER, JOSEP: La familia dels Garrigas.
Llibreria Catalonia, Barcelona, 1928.

POBLET, JOSEP MARIA: La Barcelona històrica i pintoresca dels dies de Serafí Pitarra.
DOPESA, Barcelona, 1979.

ROBERT, ROBERT: La Barcelona del vuit-cents. a cura de JOAN LLUÍS MARFANY.
Ed. 62, Barcelona, 1865.

SIMBOR ROIG, VICENT: Els orígens de la Renaixença valenciana.
Universitat de València. Facultat de Filologia. Institut de Filologia
Valenciana, València, 1980.

SOLÀ, JOAN: Episodis d'història de la llengua catalana.
Empúries, Barcelona, 1991.

SOLDEVILA, LLORENÇ: Deu rutes literàries.
L'Aixernador, Barcelona, 1995.

SOLER, FREDERIC: Teatre.
Ed. 62, Barcelona, 1981.

SOLER, FREDERIC: Cuentos de la bora del foch.
Ll. de Inocencio López, Barcelona, 1867.

TAYADELLA ANTÒNIA : "Novel·la i llengua al segle XIX: Història i conflicte".
L'Avenç, núm 27, 1980. Pp. 37-42.

TRIADÚ, JOAQUIM: Narcís Oller. Resum biogràfic.
Ed. Barcino, Barcelona, 1955.

VALLS GORINA, MANUEL: Per comprendre la música.
Destino, Barcelona, 1986.

VERDAGUER, JACINT: Obres completes.
Selecta, Barcelona, 1865.

VERDAGUER, JACINT: Canigó.
Selecta, Barcelona, 1978.

VERDAGUER, JACINT: Pàtria. Aires del Montseny.
Selecta, Barcelona, 1970.

VILANOVA, EMILI: Lo primer amor i altres narracions.
Ed. 62, Barcelona, 1980.

XURIGUERA, RAMON: Jacint Verdaguer, l'home i l'obra.
Pòrtic, Barcelona, 1971.

YATES, ALAN: Una generació sense novel·la?
Ed.62, Barcelona, 1975.

 


De 1892 a 1931

10 Odes a Barcelona.
Aymà, Barcelona, 1972.

Antologia de la poesia modernista, a cura de Jordi Castellanos.
Ed. 62, Barcelona, 1995.

Antologia de contes modernistes, a cura de Jordi Castellanos.
Ed. 62, Barcelona, 1987.

ARENAS, Carme; CABRÉ, Núria: Les avantguardes a Europa i a Catalunya.
La Magrana, Barcelona, 1990.

ARÚS, Joan: Tres poetes/Maragall, Alcover, Guasch.
Pòrtic, Barcelona, 1970.

BERTRANA, Prudenci: Proses bàrbares.
Vergara, Barcelona, 1965.

BROSSA, Jaume: Regeneracionisme i modernisme. A cura de Joan Lluís Marfany. Edicions 62, Barcelona, 1969.

BRUGUÉS, Joan i A. A.: El modernisme. Una visió interdisciplinària.
ICE de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1995.

BUSQUETS, Loreto: La poesia d'exili de Josep Carner.
Barcino, Barcelona,1980.

CARDONA, Osvald: El temps de Josep Carner. 1899-1922.
Rafael Dalmau, Barcelona, 1967.

CARDONA, Osvald: Art poètica de Maragall.
Selecta, Barcelona, 1971.

CARNER, Josep: Teoria de l'ham poètic.
Edicions 62, Barcelona, 1970, Antologia Catanana, 56.

CARNER, Josep: El cor quiet.
Edicions 62, Barcelona, 1984, El Garbell, 14.

CARNER, Josep: Auques i ventalls.
Edicions 62, Barcelona, 1979, Els llibres de l'Escorpí, Poesia, 39.

CASTELLANOS, Jordi: El Modernisme. Selecció de textos.
Empúries, Barcelona, 1988.

CASTELLET, Josep Maria; MOLAS, Joaquim: Poesia catalana del segle XX. Ed. 62, Barcelona, 1963, Col·lecció a l'abast, 3.

CASTELLET, Josep Maria: Josep Pla o la raó narrativa.
Destino, Barcelona, 1977.

CATALÀ, Víctor: Drames rurals. Caires vius.
Ed. 62-"La Caixa", Barcelona, 1982. MOLC, núm. 83.

CERDÀ, Maria Àngela: Els pre-rafaelites a Catalunya.
Curial, Barcelona, 1981

CORREDOR, Josep Maria: Joan Maragall.
Aedos, Barcelona, 1960.

Correspòndència Foix-Obiols, a cura d'Agnès i Anna M. Ponsati.
Quaderns Crema, Barcelona, 1994, Sèrie gran, 15.

FABRA, Pompeu: La llengua catalana i la seva normalització.
Ed. 62-"La Caixa", Barcelona, 1980. MOLC

FUSTER, Joan: Contra el noucentisme.
Crítica, Barcelona,1977.

GONZÀLEZ LÓPEZ, Palmira: Història del cinema a Catalunya. I. L'època del cinema mut, 1896-1931.
La llar del llibre/ Els llibres de la Frontera, Barcelona, 1986, Coneguem Catalunya, 12.

JARDÍ, Enric: Eugeni d'Ors.
Aymà, Barcelonà, 1967.

MANENT, Albert: Josep Carner i el noucentisme. Vida, obra i llegenda.
Ed. 62, Barcelona, 1982, llibres a l'abast, 76.

MARAGALL, Joan: Obres completes, vol. 4, Epistolari.
Sala Pares Llibreria, Barcelona, 1930.

MARCO, Joaquim: El modernisme literari i altres assaigs.
Edhasa, Barcelona, 1983.

MARFANY, Joan Lluís: Aspectes del modernisme.
Curial, Barcelona, 1980.

MIRACLE, Josep: Caterina Albert i Paradís "Víctor Català".
DOPESA, Barcelona, 1978.

MOLAS, Joaquim: La literatura catalana d'Avantguarda. 1916-1938.
Antoni Bosch editor, Barcelona, 1983.

MOLAS, Joaquim: "La literatura catalana i els moviments d'avantguarda", "L'Avenç", setembre 1979, núm 19.

MONTANYÀ, Lluís: Notes sobre el superrealisme i altres assaigs.
Edicions 62, Barcelona,1977.

OLIVER, Joan: "Gairebé un acte o Joan, Joana i Joanet", dins E. Vilanova, S. Rusiñol, J. Vallmitjana, C. Soldevila, J. Oliver: Cinc peces en un acte.
Ed. 62, Barcelona, 1989, El Garbell, 28.

OLLER, Dolors: "La poesia de Salvat-Papasseit", "L'Avenç", setembre 1979, núm. 19.

OLLER, Narcís: Contes.
Ed. 62-"La Caixa", Barcelona, 1979.

ORS, Eugeni d': Glosari.
Ed.62-"La Caixa", Barcelona, 1982, MOLC, 74.

PERMANYER, Lluís: Biografia del Passeig de Gràcia.
Edicions La campana, Barcelona, 1994.

PLA, Josep: Santiago Rusiñol i el seu temps.
Destino, Barcelona, 1981.

PLA, Josep: Homenots. Primera sèrie.
Edicions Destino, Barcelona, 1980.

RÀFOLS, J. F.: Modernisme i modernistes.
Destino, Barcelona, 1982.

RIUS, Mercè: La filosofia d'Eugeni d'Ors.
Curial, Barcelona, 1991.

ROIG I ROQUÉ, J. : pròleg a Manuel Milà i Fontanals: Projecte d'ortografia catalana.
Llibreria religiosa, Barcelona, 1915.

RUSIÑOL, Santiago: Teatre.
Ed. 62-"La Caixa", Barcelona, 1984. MOLC, núm. 64.

RUSIÑOL, Maria: Santiago Rusiñol vist per la seva filla.
Aedos, Barcelona, 1968.

SAGARRA, Josep Maria de: Memòries.
Ed. 62-"La Caixa", Barcelona, 1981. MOLC.

Santiago Rusiñol per ell mateix. A cura de Ramon Planes.
Edicions 62, Barcelona, 1971.

SERRAHIMA, Maurici: Vida i obra de Joan Maragall.
Laia, Barcelona, 1981.

SOLÀ, Joan: Episodis d'història de la llengua catalana.
Empúries, Barcelona, 1991.

SOLÀ I DACHS, Lluís: L'humor català.
Editorial Bruguera, Barcelona, 1979.

SOLDEVILA, Carles: "Civilitzats, tanmateix", dins E. Vilanova, S. Rusiñol, J. Vallmitjana, C. Soldevila, J. Oliver: Cinc peces en un acte.
Ed. 62, Barcelona, 1989, El Garbell, 28.

SOLDEVILA, Carles: L'abrandament.
Editorial Catalana, Barcelona, 1917?

SOLDEVILA, Carles: L'abrandament.
Columna, Barcelona, 1994.

TRIAS, Eugeni: El pensament de Joan Maragall.
Fundació Banco Urquijo i Edicions 62, Barcelona, 1982.

TURULL, Antoni: Pere Quart, poeta del nostre temps.
Edicions 62, Barcelona, 1984.

VALENTÍ, Eduard: El primer modernismo literario catalán y sus fundamentos ideológicos.
Ariel, Esplugues de Llobregat, 1973.

VALLCORBA, Jaume: Noucentisme, mediterraneisme i classicisme. Apunts per a la història d'una estètica.
Quaderns Crema, Barcelona, 1994.

VINYET PANELLA: Epistolari del Cau Ferrat 1889-1930.
Grup d'Estudis Sitgetans, Sitges, 1981.

YATES, Alan: Una generació sense novel·la?
Edicions 62, Barcelona, 1975.

ZOLA, Émile: El naturalismo.
Ediciones Península, Barcelona, 1972.