EL GOS DE CASA. ÀNGEL GUIMERÀ

En ple noucentisme, una narració d'un dels escriptors més notables de la Renaixença es va convertir en l'eix d'un projecte experimental que no va tenir gaire continuïtat. A diferència d'altres lectures escolars, que en el cas d'escriptors de prestigi proposaven un recull d'alguns poemes o narracions amb unes pautes de treball mínimes, l'any 1918, la narració "El gos de casa", d'Àngel Guimerà, va ser objecte d'aquesta proposta: "Edició pedagògica experimental sota els auspicis de la Mancomunitat de Catalunya a cura del Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona". En què consistia la innovació pedagògica? En primer lloc, i a diferència de la majoria de llibres de característiques semblants, l'obra no tenia un pròleg per explicar als mestres les directrius didàctiques que calia seguir ni feia un elogi de l'autor i la seva obra. Directament es dividia la narració en "tres jornades". En la primera jornada els alumnes havien de llegir la meitat de la narració (un paràgraf per pàgina); l'altra meitat, durant la segona jornada; la tercera jornada es dedicava a repassar la narració sencera (22 paràgraf numerats que ocupaven 12 de les 80 pàgines del volum), ara amb una tipografia més petita i amb un titular per a cada paràgraf. I així s'acabava la lectura. Excepte que desprès de cada fragment hi havia l'anomenat "tresoret de mots", més extens que la lectura que s'havia fet, i que consistia en un repàs lèxic, morfològic, sintàctic..., cada cop més ampli i complex, dels elements del fragment llegit. Quatre pàgines de l'original us poden proporcionar una somera idea del llibre i del funcionament que es proposava (fixeu-vos especialment en l'anàlisi sintàctica i observeu també la carència total d'il·lustracions, que contrasta amb els costums habituals de les edicions per a ús dels nens i dels joves). La Mancomunitat va publicar en la mateixa col·lecció cinc llibres més: J. Maragall: Llibre de poesies, J. Pijoan: Llibre de poesies, J. Ruyra: Mànigues marines, M. Antònia Salvà: Llibre de poesies, E. Vilanova: La Rossa.

 

Primera Jornada