"LLEGIU-ME". EDITORIAL MENTORA

L'octubre de 1926, la recent creada editorial Mentora va treure al mercat, segons s'afirmava en la presentació, la primera revista literària en llengua catalana. Sembla que aquesta publicació d'aparició mensual va durar dos anys, durant els quals va presentar als lectors de llengua catalana novel·les, narracions, diàlegs, poesies, etc., tant d'autors catalans com estrangers. En el cas dels escriptors estrangers, figurava l'autor de les il·lustracions que acompanyaven el text, però rarament el nom del traductor. En el segon número s'anunciava: "Com un avenç a projectes d'importància que més tard obtindran realització, també hem decidit incloure en LLEGIU-ME, sense augment de preu, un interessant fullet infantil que s'anomenarà L'aventura mensual, curull de gravats a quatre colors". Es tractava, doncs, d'una proposta interessant que tingué una durada curta.

Els primers textos que van publicar-se foren, en aquest ordre: Els gos de casa, d'Àngel Guimerà, L'altra vida, de Víctor Català, Dístics d'Eupolis, d'Ambrós Carrión, Amor tardana, de R. Negre i Balet, L'amor i els lladres (tres diàlegs), de M. Duran i Tortajada, El secret de la marquesa, de Puig i Ferrater, Paraules d'evocació, de J. Arús i Colomer, El fill (traducció de R. Negre), de Paul Bourget, Pensa molt i no diguis res (traducció de R. Negre), de Daniel Riche, Consagració, de G. Alomar, els nou primers capítols de La dida, de J. Feliu i Codina, els cinc primers capítols de L'honor de les grans neus (traducció de C. August Jordana), de J. O. Curwood, A una font, de Joaquim Folch i Torres, Noves dels Goisueta, d'Estanislau Ribelles, Alpina de Francesc Bartrina. Els il·lustradors eren Mallol, Junceda, Dalmau, P. Prat, Serra Massana, R. Miret, J. Ariel, i J. Longoria.