LA MAINADA. 3

Diversos concursos, que en realitat eren una mena d'enquestes informals, ens poden donar una bona idea del pensament i les vivències infantils i juvenils de l'època. Com podeu veurem les respostes eren força variades i, en alguns casos, des de la perspectiva actual, força curioses.