COL·LECCIÓ "MON TRESOR"

La vida de "Mon Tresor", editada per Baguñà, fou molt breu, de 1921 a 1925, i amb una manca de periodicitat important. El director de la col·lecció era J. M. Folch i Torres, i ell mateix en va escriure els dos primers exemplars, Els dos camins i L'infant que no sap son nom, i va encarregar els dos següents a Xavier Bonfill, que col·laborava a "En Patufet", i el cinquè i darrer, titulat El fum sempre respira, de Clovis Eimeric. Es tractava d'obres d'un contingut que es podria situar entre els de la "Biblioteca Patufet" i els de la "Biblioteca Gentil", és a dir, un entremig entre nens i adults. Més avall podeu veure les portades dels cinc volums. Fixeu-vos -fet insòlit- que en la portada de dos exemplars no figura el nom de l'autor ni el de l'editorial, en canvi en els altres tres constava el nom dels autors. El quart, que era una obra original de Xavier Bonfill, va sortir en lloc del volum que estava anunciat en el llibre anterior i que era La blanca casa de la mareselva de J. M. Folch i Torres, que mai no va arribar a aparèixer en aquesta col·lecció sinó a la "Biblioteca Patufet". Tot i aparèixer només aquests volums, se'n van fer diverses reedicions.