"EN PATUFET" 2

A l'interior de la revista es trobaven els textos literaris, tant d'autors coneguts del país com estrangers, i les col·laboracions infantils, cada vegada més importants quant a extensió, que en alguns números portaven la firma de futurs escriptors. També podien aparèxer articles diversos, segons les circumstàncies. Alguns acudits acabaven d'omplir la pàgina.