EDICIONS EN CASTELLÀ

En primer lloc una portada d'"En Patufet" en castellà, és a dir, "Chiquitín". Successivament podeu anar veient: una portada de "Pelele" ("Virolet"), "Miniaturas" ("Esquitx"), i dues portades de la "Biblioteca Rosaleda" ("Biblioteca Gentil"), que corresponen als mateixos números en ambdues publicacions. Fixeu-vos en els canvis que s'han produït en diversos aspectes, a part dels títols: capçaleres, il·lustradors, etc., però que no afecten el format, que continua sent el mateix.

Imatges proporcionades per Jaume Bosch