LA RONDALLA DEL DIJOUS

Com ja hem dit, a "La Rondalla del Dijous" es van anar publicant narracions tant d'autors catalans com estrangers. Normalment apareixien dos contes amb il·lustracions que solien ser de dibuixants catalans, però també tenien cabuda els il·lustradors de fora. En aquesta pàgina i les següents podeu llegir una rondalla japonesa "il·lustrada per artistes de Tokio", la famosa "Momotaro", que possiblement té els seus orígens al segle IX i que és una de les més populars del país. Un toc d'exotisme, doncs, que indica el "cosmopolitisme literari" del setmanari.

"Momotaro" 1