LES RONDALLES CATALANES

Hem insistit al llarg de les pàgines anteriors en l'interés que els editors, escriptors i lectors tingueren en el folklore de Catalunya. Això es concretava en una nombrosíssima publicació de rondalles populars o inspirades en elles. Els estudiosos les recollien i en treien col·leccions, els escriptors de l'època les imitaven, els editors estaven disposats a publicar-les en tots dos casos, de vegades sense tenir gaire en compte la seva qualitat. Fins i tot hi havia particulars que en feien edicions pel seu compte. Aquest és el cas del llibre que podeu veure en aquesta pàgina; es tracta d'una edició de 1909 titulada Les rondalles populars catalanes, il·lustrades per en Joan Vila (més conegut amb el pseudònim d'Ivori), que es presenta "estampat d'en Fidel Giró pera En R. Miquel y Planas, bibliòfil, y a su costa. Any MCMIX". El que llegireu aquí correspon al segon aplec, i inclou deu rondalles: Pere Xich, Els follets, El mirallet de la serp, Julibertina, La filla de l'hostalera, Els tres germans que fan fortuna, La cabreta encantada, Els fills del pescador, La germana dels dèu bous, i El ruch de l'infern. Cada pàgina tenia un dibuix que il·lustrava un aspecte de la narració. Tot plegat aconseguia una edició excel·lent. En aquesta pàgina i les següents us mostrem la portada i una de les rondalles del llibre.