CANSO DE CROZADA

A continuació teniu la primera estrofa d'una canso de crozada de Peire Vidal. Fixeu-vos en l'amenaça que figura en els tres darrers versos a aquells qui es mostrin reacis a participar en la reconquesta de Terra Santa.

I
Baron, Jhesus, qu'en crotz fon mes
per salvar crestiana gen,
nos mand'a totz comunalmen
qu'anem cobrar lo saint paes,
on venc per nostr'amor morir.
E si no.l volem obezir,
lai on feniran tuit li plag,
n'auzirem maint esquiu retrag.
I
Barons, Jesús, que fou posat en la creu
per a salvar la gent cristiana,
ens mana a tots en general
que anem a recuperar el sant país
al qual va venir per morir pel nostre amor.
I si no el volem obeir,
allí on acaben totes les querelles (l'altra vida),
sentirem molts esquius retrets.