Aquest material forma part d'un projecte que l'autora ha desenvolupat gràcies a una llicència per estudis concedida pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm: 3689 de 31.7.2002).

En aquest projecte, s'han desenvolupat els continguts de l'àrea de Zoologia corresponents al nivell d'ESO. Bàsicament s'han estructurat en dues grans parts:

 
Característiques generals
De manera independent s'estudien alguns dels aspectes més generals dels animals.

Simetria i cefalització

Grandària

Cicle biològic

Reproducció

Desenvolupament embrionari

Aparells i sistemes

Relacions entre organismes.

Descripció dels principals grups animals
S'estudien els animals més representatius.

Esponges

Cnidaris

Platihelmints

Anèl·lids

Mol·luscs

Artròpodes

Equinoderms

Cordats

 
Cada grup disposa d'una pàgina principal on podem trobar:
 

1- Títol principal amb la silueta d'un representant del grup que, en dimensions reduïdes, apareixerà en totes les pàgines d'aquest grup com a botó per retornar a la pàgina principal.

2- Fotografia d'un representant del grup.

3- Aspectes tractats: Introducció, Organització externa, Organització interna, Reproducció i Classificació.

4- Webs d'interès i galeria d'imatges.

5- Activitats d'avaluació i Mapa d'activitats (desglossament de tot el tema i activitats proposades).

6- Siluetes de les principals formes anatòmiques dins del grups (corresponen en general a cada una de les classes principals).

7- Què en saps, dels .....?: Test d'autoavaluació inicial.

8- Línia que indica el final de la pàgina. Apareix a totes les pàgines.

9- Botons per tornar a la pàgina d'inici o bé a la pàgina de l'índex.

10- Enllaç amb la pàgina de presentació (aquesta mateixa pàgina). És útil ja que a través de cercadors es pot accedir a un grup animal sense passar necessàriament per la pàgina principal.

 

Elements de navegació


Tots els temes disposen d'elements de navegació que permeten desplaçar-se pels continguts sense recórrer als recursos del navegador. Aquests elements són:

 
Inici

Desplaça a l'inici de la pàgina actual.

Anterior
Desplaça a la pàgina anterior.
Següent
Desplaça a la pàgina següent.
Apartats
Permeten desplaçar-se a cada un dels temes. Poden indicar el destí mitjançant un text o la silueta d'un animal. Estan situats a la part final de la pàgina.
Pàgina principal del grup
Desplaça a la pàgina principal del tema.
Retorn a una pàgina concreta
Alguns apartats s'estructuren en diverses pàgines. Cada una d'elles presenta, a la part superior, aquest botó per retornar a la pàgina inicial de l'apartat.
 
Es recomana seguir els continguts a partir del botó ja que enllaça les pàgines tot seguint un ordre didàcticament lògic.

Advertència sobre l'ús de les fotografies i altres materials gràfics

A totes les fotografies i esquemes, se n'indica l'autoria i s'enllacen amb les pàgines corresponents dels autors. Algunes fotografies són de domini públic, però la majoria d'elles pertanyen a professionals als quals s'ha demanat el corresponent permís per a la seva inclusió en el present projecte. Volem agrair a totes les persones que, amb l'amable i desinteressada cessió de les seves fotografies, han permès que aquest projecte es dugui a terme.

Tenint en compte això, està totalment prohibida la utilització de les fotografies que hi apareixen sense l'autorització expressa dels autors, als quals us podeu dirigir a través de l'enllaç corresponent.