Activitat 1:

Reconeixement

Activitat 2:

Mots encreuats

Activitat 3:

Relació

Activitat 4:

Test