NOM I COGNOMS
CURS
NOM I COGNOMS
GRUP

2.1 EL LLOC

2.1.1 Clica cadascuna de les etiquetes i tria en cada cas l'opció correcta: Si no te'n recordes clica sobre el mapa o consulta aquesta adreça:http://www.edu365.com/eso/muds/socials/egipte/crono/mapa.htm

2.1.2 Ves a aquesta pàgina :http://www.elinformadordegalicia.com/jms/egipto/geografia.htm , i, després de llegir el text sobre la geografia de l' antic Egipte, completa les frases següents.

a) Els trets característics de la civilització egípcia són deguts a la seva singular

b) Egipte és un lloc de contrastos, i el més gran el trobem entre l'anomenada terra i l'anomenada terra de la vall del  

c) En temps ancestrals , el desert egipci estava cobert i habitat per nombrosos , com l'actual sabana africana.

d) Progressivament, el clima es va fer cada vegada més sec, la sabana es va transformar en i la gent va baixar des de les terres altes a viure a la Vall del Nil, transformant els seus pantans en riques terres de cultiu.

e) A Egipte la era un fenòmen excepcional.

f) Només el desbordament anual del Nil feia possible que hi hagués bons

g) Per aquest motiu, la civilització egipcia, girava al voltant del , que amb les seves crescudes i desbordaments, sostenia l'economia de tot el país.

 

AVALUA'T