NOM I COGNOMS
CURS
NOM I COGNOMS
GRUP
1.5 NEOLÍTIC I EDAT DELS METALLS

? AJUDA (clica l'etiqueta)

1. Busca informació a aquesta adreça: http://www.xtec.es/~msalo2/prehistoria/agricultors.htm, i respon:

L'AGRICULTURA I LA RAMADERIA

a)Quants anys fa aproximadament que els humans van deixar de viure exclusivament de la caça, la pesca i la recol·lecció ?

b)Quines altres activitats duen a terme per poder obtenir aliments, a més a més de la caça, la pesca i la recol·lecció?

c)Quines van ser les primeres plantes que van conrear ? 

d)Per què sorgeix la ramaderia ? Diques quins van ser els primers animals que van ser domesticats.

ELS PRIMERS POBLATS

a)Que vol dir que els homes i les dones van deixar de ser nòmades i es van convertir en sedentaris ?

b)Aproximadament, quantes persones vivien en els poblats ?

d)Quina activitat nova sorgeix i per què ?

? AJUDA

4. Acaba les frases següents.

APRENENT A TREBALLAR ELS METALLS

a)Els primers metalls  es van fer servir per elaborar

b)Els primers metalls van ser .Barrejant coure i estany van obtenir

Després van començar a treballar un metall encara més resistent i molt més abundant, era el .

 

AVALUA'T