La societat romana era " classista ": els ciutadans estaven dividits en diferents grups segons la família a la que pertanyien.

CIUTADANS
PATRICIS
  • Eren els grans propietaris de terres, esclaus i ramats.Pertanyien a les famílies més riques i poderoses .
  • Dominaven la societat.
  • Ocupaven els llocs més importants de la política i l’exèrcit.
  • Eren les únics que podien pertànyer al govern i al senat.
  • Amb les conquistes s’enriquien i acumulaven grans propietats
PLEBEUS
  • Eren petits pagesos, comerciants i artesans. Són famílies sense llinatge il·lustre
LLIBERTS
  • Són esclaus que han aconseguit la llibertat. Tenen alguns drets, però no tots els dels altres ciutadans.
NO CIUTADANS
ESCLAUS
  • Es consideren una propietat. No tenen drets.