ENLLAÇOS GENERALS
Mapes
Cronologia
Personatges
Imatges
Ar/ Museus
ENLLAÇOS PER PERÍODES HISTÒRICS
ENLLAÇOS PER TEMES
La civilització romana
La Revolució industrial
La Revolució francesa
Moviment obrer
La Primera Guerra Mundial(1914-1918)
La Segona Guerra Mundial(1939-1945)
La 2n República Espanyola(1931-1939)
WEBS USOS DIDÀCTIS
Los viajes de la familia Ziwing
To be the historian
Viatge virtual per les ciències socials
Història moderna
Un viatge a la història, un viatge a l' ahir.
La revolució industrial
CRÈDITS VARIABLES
Informàtica i Ciencies SocialsBlogs d'Història Batxillerat
linea


 

 

 

 
 
 

 
BLOG DE SOCIALS

La pàgina
de la història
GeoEduca

Artehistoria

Conèixer l'art
La Pintura

 

CLASESHISTORIA
Amants de la història (anglès)
Web important història segle XX

WEBQUEST DE SOCIALS
Proves PAU

© Manel Martínez Gómez
Professor de ciències socials
IES Ribera del Sió
(Agramunt)

  

Història Moderna Història Contemporània

Informació alumnes