· El funcionament de les centrals nuclears

     Una central nuclear no és res més que una central tèrmica l'energia de la qual s'obté a través de la fissió d'àtoms d'urani235 o de plutoni239. La seva vida útil és d'uns 40 anys i el "combustible" contingut en el nucli supera fàcilment les 70 tones. Però tot el procés és complex. Des de l'extracció del mineral d'urani fins a l'emmagatzematge dels residus els passos són aquests:

· Els residus

     Com tota indústria, la nuclear produeix una sèrie de residus, essent aquests, però, molt diferents de la resta. L'únic i principal perill que comporten és la seva radioactivitat. Per un millor control de tractament se'ls classifica en tres categories:

Categoria Percentatge Elements
A (alta radioactivitat) 0,5% Productes de la fissió, barres de control i moderadors
B (mitjana radioactivitat) 9,5% La resta d'elements del reactor com canonades, vàlvules d'entrada i sortida i el vas
c (baixa radioactivitat> 99% Residus d'explotació: elements i canonades exteriors al reactor, vestits dels operaris, etc

Percentatge de les radiacions

     Els residus de classe A tenen una via radioactiva llarga, al voltant dels 4.000 anys. Un cop extrets del reactor es guarden en una piscina de la mateixa central on l'aigua absorbirà part de les radiacions emeses durant un mínim de 2 anys. Llavors podran éssers manipulats per dissoldre'ls en àcid nítric i tancar-los en bidons d'acer i formigó i enterrar-los en mines excavades per aquest propòsit on seran vigilats durant 300 anys, temps amb el qual la seva radioactivitat deixa de ser altament perillosa.
     En el cas d'Espanya no disposa d'aquestes instal·lacions, de manera que els residus de classe A són emmagatzemats indefinidament en la mateixa central a l'espera de la construcció d'un "cementiri nuclear" a "El Cabril" (Córdova).
     Els residus de classe B són emmagatzemats en contenidors de formigó i els de classe C, compactats i vitrificats dins de contenidors d'acer. En els dos casos la vida radioactiva és d'entre 200 i 300 anys, però al cap d'algunes dècades ja deixen de ser perillosos.
     Es guarden també a sota terra o en edificis a l'aire lliure. L'únic complex d'aquest tipus a Espanya és a "El Cabril" (Córdova), gestionat per ENRESA (Empresa Nacional de Residus Radioactius).
     La major quantitat de residus es produeix, però, quan un reactor deixa de funcionar definitivament. És aquest el cas del reactor I de la central nuclear de Vandellós, on després de l'incident greu (nivell 3 de l'escala de 7) l'any 1989 fou clausurat. El 1999 començà el seu desmantellament i s'acabarà cap al 2040 amb l'extracció del material radioactiu del nucli.

· Les mesures de seguretat a les centrals

     El pitjor accident nuclear mai esdevingut és la mundialment coneguda explosió del reactor núm. 4 de la central de Txernòbil l'any 1986. Classificada d'accident molt greu de grau 7 sobre una escala de 7 és el que va generar el dubte a la resta del món sobre la seguretat nuclear. Les fallides que es poden produir en una central nuclear es classifiquen amb la següent escala:

Grau Descripció Exemple
7 Accident molt greu   Emissió catastròfica de radiacions Txernòbil (1986) Ucraïna
6 Accident greu   Emissió de radiacions amb evacuació de les poblacions pròximes /
5 Accident amb riscos per l'exterior de les instal·lacions Three Milles Island (1979) EE.UU. Windscale (1957) Regne Unit
4 Accident que esdevé en l'interior de la instal·lació   Contaminació radioactiva dels treballadors Sant Laurent (1980) França
3 Incident greu   Molt pròxim a l'accident Vandellós I (1989) Espanya
2 Incident /
1 Anomalia /

     Per evitar la fuita de radiacions hi ha 3 barreres claus entre el material fissible i l'exterior. La primera són les beines que envolten les pastilles d'òxid urani, que junt amb l'aigua com a moderadora i les barres de control ajuden regular el ritme de les fissions. La segona barrera és el vas d'acer amb parets de 25 cm de gruix que tancat hermèticament aïlla el reactor de l'exterior. Finalment hi ha l'edifici de contenció, construït en formigó armat a prova d'impactes i explosions. A més, el circuit primari no surt d'aquest edifici, de manera que l'aïllament de l'aigua del reactor de l'exterior és total.
     Tot i això els empleats de les centrals passen rigorosos controls sanitaris per confirmar que no sobrepassin el límit de radiacions absorbides permeses. En el cas dels treballadors exposats a les radiacions del nucli (classe A) el límit se situa en els 50 mSiervets/any, en els treballadors no directament afectats per les radiacions el màxim són 15 mSiervets/any, mentre que per la població són 5 mSiervets/any.


Sala de control del reactor d'una central nuclear. Les mesures de seguretat i control a les centrals són extremes.

     A Espanya, l'organisme encarregat de vetllar per la seguretat nuclear i d'establir les mesures de control és el CSN (Centre de Seguretat Nuclear), però gran part de la normativa ve fixada per la Unió Europea.
     En el cas d'un accident amb riscos de contaminació radioactiva per la població les mesures a seguir són l'evacuació a zones allunyades, i el subministrament de pastilles riques en iode. Aquest és un element abundant a la glàndula tiroide, que regula gran part de les hormones corporals. Al ser un element fàcilment alterable per les radiacions pot quedar afectat per la resta de la vida i causar greus problemes. Si s'ingereix iode després d'ésser exposat a radiacions, el contingut en la tiroide s'elimina del cos i és substituït per nous àtoms no radioactius. De fet, la radioactivitat és quelcom que sempre ha existit en la natura i a la qual estem exposats tota la nostra vida. Només el 29% de les radiacions absorbides pel cos és d'origen artificial. La resta, 71%, provenen de fonts naturals.

· Distribució geogràfica

     Actualment hi ha 427 reactors nuclears en funcionament en tot el món que generen cap al 16% de l'energia elèctrica consumida a nivell mundial i 36 més en construcció. El rècord en reactors actius el té EE.UU. amb 109 i el país que més n'està construint o en preveu la construcció és Corea del Sud amb 10.


La central de Vandellós era una de les quatre centrals de Catalunya.

     Curiosament l'estat on el percentatge d'energia elèctrica d'origen nuclear és més alt és Lituània amb el 81,5%, ja que quan aquest petit estat bàltic s'independitzà de l'URSS s'emportà amb el seu territori dos reactors nuclears soviètics. Espanya, amb 9 reactors en funcionament es genera el 30% de l'energia elèctrica necessària, dels quals 3 es troben a Catalunya i produeixen el 75% de l'electricitat consumida al Principat.
     En les taules següents es poden veure els principals productors d'energia elèctrica d'origen atòmic del món.

Origen de les radiacions nuclears

· Una central catalana: Ascó

     El més de maig de 1999 els alumnes de les branques tecnològica i científica del 1r curs de batxillerat del nostre centre escolar tinguérem l'oportunitat de visitar la central nuclear d'Ascó, prop de Flix, a la Ribera d'Ebre. Constituïda per dos reactors i en funcionament des de 1982, subministra el 50% de l'energia elèctrica consumida a Catalunya.
     La visita s'inicià amb un audiovisual sobre el funcionament de les centrals nuclears i una explicació sobre les instal·lacions d'Ascó per part del mateix personal. Seguidament poguérem entrar en el recinte de la central, protegit per fortes mesures de seguretat. Visitarem els exteriors, l'edifici de turbines, la sala de control de reactor I i l'interior de la torre de refirgeració, que refreda l'aigua del circuit de refrigeració abans de ser abocada al riu Ebre, sempre acompanyats per un guia que ens explicava pas a pas la utilitat i el funcionament de tot el que anàvem veient al llarg del recorregut.


Vista aèria de la central d'Ascó.

     Fou una visita molt interessant que ens permeté adonar-nos com d'útils i d'importants són les centrals nuclears en un país desenvolupat amb una forta demanda elèctrica i com les centrals nuclears han de deixar de ser un tabú per a ser tractades com un altre tipus d'indústria necessària per la societat, amb els seus inconvenients però també amb els seus avantatges.

Reactor I Reactor II
Potència elèctrica 950MW 970MW
Combustible de fissió UO2 enriquit al 3% d'Urani 235
Temperatura en el reactor 1.800 - 2.000 ºC
Temperatura en el reactor UO2 enriquit al 3% d'Urani 235
Temperatura de l'aigua en les turbines 280 - 320 ºC
Posada en funcionament 1982 1985
Fi del permís d'explotació 2001 2001