RADICALS.
OPERACIONS AMB ARRELS.
Exercici 1 d'operacions amb radicals.
 
Torna a la pàgina anterior