Vectors i moviments en el pla


> Pàgina d'inici

> 2n cicle ESO > Vectors i moviments en el pla

 

 

Vectors
Moviments en el pla

 

 

 

 


VECTORS
  Components d'un vector
Els components d'un vector
Càlcul de components gràficament
Càlcul d'un vector donats dos punts
Càlcul de l'extrem d'un vector
Càlcul de l'origen d'un vector
Exercici d'igualtat de vectors
Exercici 1 de paral·lelograms
Exercici 2 de paral·lelograms
  Operacions amb vectors
Suma de vectors
Producte d'un vector per un nombre
Combinació lineal de vectors
Exercici de combinació de vectors
  

 

 

 

 

 


MOVIMENTS EN EL PLA
  Simetria axial
Simetria respecte un eix
Exercici 1 de simetria axial
Exercici 2 de simetria axial
Exercici 3 de simetria axial
  Simetria central
Simetria respecte un punt
Exercici 1 de simetria central
Exercici 2 de simetria central
Exercici 3 de simetria central
  Translacions
Translació segons un vector
Exercici 1 de translacions
Exercici 2 de translacions
Exercici 3 de translacions