LES LLENGÜES MATERNES

     

La diversitat lingüística al món.
     (... les llengües tenen sentit, són mecanismes per a la significació i permeten salvar el buit que separa la gent: són el pont privilegiat que ens      lliga i que resol definitivament l' aïllament dels individus...)  UNESCO   

                               
Una Cacera del Tresor per treballar les  llengües  adreçada a Cicle Superior

Creada per  Carmen Audí Trimiño 
mailto:maudi2@xtec.cat

Introducció | Preguntes | La gran pregunta  | Recursos d'Internet

        

 Introducció                                                           

Sabeu que estem envoltats de moltes , moltíssimes llengües? Una de les característiques del nostre planeta és la  diversitat lingüística que hi ha ( al món es parlen més de 5.000 llengües).Aquesta diversitat també la trobem dins la nostra aula ja que molts de vosaltres coneixeu i parleu la llengua del vostre país d' origen.  Doncs,  aprofitem aquesta diversitat per conèixer les llengües de la nostra classe , aquesta gran riquesa que tenim i que desconeixem. Per aquest motiu, us convertireu  durant un temps en investigadors .

    Serà un viatge que  també us durà a conèixer els diferents països d' origen de tots vosaltres .

    Per contestar les preguntes obriu un document word on escriureu la resposta a cada pregunta d' aquesta caça, per  anar  confeccionant un dossier . Necessitareu l' ajuda dels enllaços que trobareu en l' apartat de "Recursos d' internet". En acabar penseu un mica en el que heu descobert i animeus a contestar “ la Gran Pregunta”.

     Vinga animeus!!  Continueu llegint i contesteu les preguntes.                                

Preguntes

 1 . Esbrina i  escriu quantes llengües   hi conviuen a la teva classe, per  portar-ho a terme  deuràs de preguntar als teus companys quina  és la seva llengua materna, és a dir, la llengua del seu país d’ origen. Caldrà que apuntis les característiques principals de cada  una d’ elles.

2. Quan ho esbrines relaciona cada llengua amb el país i continent corresponent. Per fer l’ activitat caldrà  elaborar un mapa  lingüístic. Per fer –ho imprimeix-te aquest mapa  i situa les llengües maternes de la classe al lloc on li correspongui.

3. D’ altra banda, les noves tecnologies són una eina cada cop més important, i en  més d’ una ocasió ens poden servir per cercar informació d’ allò més curiosa i sorprenent. Aprofita de les seves avantatges per cercar les banderes de cada un dels països  d’ origen dels  companys de la classe. Caldrà imprimir aquest quadre  per  anotar els colors de les banderes i assenyalar els colors que tenen en comú aquestes.

4. Seria bo que busquessis com es diu “ Hola” i “ Adéu” en cada una de les llengües maternes que hi ha a la classe. Serveix-te de l’ ajuda dels teus companys per escriure correctament les paraules distribuint-les en una graella.

5. Què en saps de la UNESCO? Cerca informació i fes un text expositiu on comentis aspectes rellevants sobre el seu origen, l’ any en que es va fundar, quin és el seu director, quins són els seus compromisos i quina relació  hi ha amb la diversitat lingüística i cultural  que hi ha al món.                                                                         

 La gran pregunta            

En aquesta cacera has fet un repàs de les diferents llengües maternes que hi ha a la teva classe, hem  conegut paraules en  cada una d’ elles, hem conegut que és l’ UNESCO i ens hem servit d’ internet per cercar informació  sobre aquest tema. Però amb tot això, hauríem d’ anar més enllà. A partir de tot el que has consultat per respondre les preguntes anteriors et convido a reflexionar per poder escriure després sobre el que penses  d' aquest article:

   “ Tota persona ha de poder, doncs, expressar-se, crear i difondre les seves obres en la llengua que triï i especialment en la  seva llengua materna; tota persona ha de tenir una educació i una formació de qualitat que respectin plenament la seva identitat cultural”.  

                                                             Declaració Universal de la UNESCO sobre Diversitat Cultural 2001, art. 5   

                                                          

        Per quins motius creus que és necessària l’ existència d’ una “ llengua comuna” entre tots nosaltres?

 Recursos d'Internet

   Linguamón. Casa de Llengües              Les Llengües del món                            Linguapax

       http://www.linguamon.cat/         http://bibiloni.cat/llengues                    http://www.linguapax.org/ct/quecat.htmll

 

     A l’ abast. Comunicació bàsica en llengua catalana                       Diferents llengües. Diferents escriptures

         http://weib.caib.es/Recursos/abast/home.htm                                                              http://www.xtec.cat/crp-     

         girones/espai_llengues/mediatecaLlengues.pps