LLIÇONS VIRTUALS DE FÍSICA

Aquestes pàgines han estat fetes amb el llenguatge de programació ActionScript de Flash i amb Dreamweaver.

Autora: María Bajo de la Fuente
IES La Mallola -Esplugues de Llobregat- Barcelo
na

[mbajo@pie.xtec.es]

Octubre 2001

Al llarg del trimestre les aniré perfeccionant amb la col·laboració del meu alumnat de 4t d'ESO. Cada apartat tindrà les seves activitats de avaluació.

Portada web