Sistema Periòdic dels elements químics.

Plata


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Argentum ( llatí ) Grup o columna: IB
Nombre atòmic: 47 Període o fila: 4
Símbol químics: Ag Estat natural: sòlid
Massa atòmica: 107.870 Estructura electrònica: ( kr ) 4d10 5s1.

Dades del seu descobriment:
Va ser descobert A J.C a la prehistòria.

Característiques bàsiques:
Element metàl.lic gairabé sempre de valència 1 bivalent només en alguns composts rars. Conegut de molt antic. És el metall més blanc i de més elevat poder reflector, el millor conductor de la calor i de la electricitat.

Aplicacions pràctiques:
L'argent natural és una mescla de dos isòtops estables: el 107 (52.5 %) i el 109 (47.5 %).

Altres dades d'interès:


Tornar a la taula.

Marta Tubau
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96