Sistema Periòdic dels elements químics.

Al.lumini


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Alumen, (llatí). Grup o columna: 3
Nombre atòmic: 13 Període o fila: 3
Símbol químics: Al. Estat natural: sòlid
Massa atòmica: 26,9 Estructura electrònica: (ne) 3s2 3p1

Dades del seu descobriment:
Es va descobrir a l'any 1827, el científic Friedrich Wöhler a Alemanya.

Característiques bàsiques:
És de color blanc argent i es molt ductil i maneable.

Aplicacions pràctiques:
És fa servir per fer finestres, bicicletes, ect...

Altres dades d'interès:
La valència és 3.


Tornar a la taula.

Eloi Martí
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96