Sistema Periòdic dels elements químics.

Arsènic


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Arsenikon (griego)->inactivo Grup o columna: 5A
Nombre atòmic: 33 Període o fila: 4
Símbol químics: As Estat natural: sòlid
Massa atòmica: 74,9216 Estructura electrònica: (ar)3d10 4s2 4p2

Dades del seu descobriment:
1250 Alberto Magno ( Alemanya)

Característiques bàsiques:
Els sulfurs d'arsènic naturals eren ja emprats a l'antiguitat clàssica com a pigments i medicaments, però la primera obtenció de l'element és atribuïda a Albert Magne cap el 1250. Els alquimistes consideraven l'arsènic com a principi actiu mascle. Mostraren per ell i els seus compostos un interès particular.

Aplicacions pràctiques:
Els alquimitstes consideraven l'arsènic com a un principi actiu mascle i mostraren per ell i els seus composts un interès particular

Altres dades d'interès:
Element amb propietats metàl.liques i no metàl.liques.


Tornar a la taula.

Alumne: Marc Navarro
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96