Sistema Periòdic dels elements químics.

Or


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Aurum ( latin) >inactivo Grup o columna: IB
Nombre atòmic: 79 Període o fila: 6
Símbol químics: Au Estat natural: sòlid
Massa atòmica: 196,967 Estructura electrònica: (Xe)41145d106s26s2

Dades del seu descobriment:
a.J.C edad antigua

Característiques bàsiques:
Fou possiblament el primer metall conegut per l'home, que es troba a la natura en el seu estat elemental. En làmines molt fines presenta excel·lents propietats reflectores de la calor i radiació infraroja. És un dels metalls més estables; no es combina directament amb l'oxigen a cap temperatura i resisteix a quasi totos els ácids. Es dissol ràpidament en l'aigua règia i és atacat pels halògens i per solucions de cianur en presència d'oxigen. La forma d'aliatges amb la majoria dels metalls, essent els més importants els que forma l'argent i el coure, emprats encunyació i joieria.

Aplicacions pràctiques:
La forma aliatges amb la majoria dels metalls, essent els més importants els que forma l'argent i el coure

Altres dades d'interès:
Element metàl·lic. Primer metall conegut per l'home. Els unics derivats coneguts del l'or i són els halogenurs i cianur, molt inestables, que es descomponen donant or metàl·lic


Tornar a la taula.

Alumne: Marc Navarro
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96