Sistema Periòdic dels elements químics.

Bor


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Buraq (àrab) Grup o columna: IIIA
Nombre atòmic: 5 Període o fila: 2
Símbol químics: B Estat natural: Sòlid
Massa atòmica: 10.811 Estructura electrònica: ( He) 2s2 2p1.

Dades del seu descobriment:
Va ser descobert per Humphry Davy (Anglaterra) a l'any 1808

Característiques bàsiques:
Element no metàl.lic, de València 3. S'enllaça per covalència.Es troba moltr dispers en la natura i forma importants jaciments en llocs on s'han acumulat restes de llacs o mars interiors disecats; Ex: Kramer (Califòrnia). Símptomes tìpics de la deficiència de Bor són la formació irregular de les fulles.

Aplicacions pràctiques:
El Bor és emprat en la fabricació de vidres de baix coeficient de dilatació i elevada resistència química.

Altres dades d'interès:
La manca de Bor en el sòl produeix disminucions del rendiment i de la qualitat en la produció agrícola Ex: fruiters, hortícoles, plantes d'arrel i d'alfals són molt sensibles a la deficiència, mentre que els cereals i els llegums acusen l'accés. Els sòls lleugers i àcids tendeixen a ésser deficients en Bor i també calcaris que han sofert una encalcinada energètica.


Tornar a la taula.

Marta Tubau
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96