Sistema Periòdic dels elements químics.

Bari


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Barys, (Grec). Grup o columna: 1
Nombre atòmic: 56 Període o fila: 6
Símbol químics: Ba. Estat natural: sòlid
Massa atòmica: 137,34 Estructura electrònica: (xe) 6s2

Dades del seu descobriment:
El van descobrir a l'any 1808, el científic Humphry Davy a Anglatera.

Característiques bàsiques:
És un metall molt pesat.

Aplicacions pràctiques:
Es fa servir en la fabricació de determinades cèl-lules fotoelèctriques.

Altres dades d'interès:
La valència és 1.


Tornar a la taula.

Eloi Martí
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96