Sistema Periòdic dels elements químics.

Beril.li


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Beryllus (llatí) color verd Grup o columna: IIA
Nombre atòmic: 4 Període o fila: 2
Símbol químic: Be Estat natural: sòlid
Massa atòmica: 9'0122 Estructura electrònica: (He) 1s1-2s2

Dades del seu descobriment:
1797, Louis N. Vauquelin (França)

Característiques bàsiques:
Element metàl·lic de color blanc o gris acerat, de sabor dolç (d'aquí vé el nom de glucini), i molt lleuger: 1'84. És molt estrany i es troba a l'esmeralda. És semblant a l'al.lumini, però n'hi ha molt menys; i és el més fort dels metalls. S'obté artificialment per electròlisi de fluoro doble de beril.li i sodi. I si és pur, el travessen els raigs X.

Aplicacions pràctiques:
Construcció d'avions, cohets i reactors, i reactors nuclears. També s'utilitza a aleacions, per fer tubs de raigs X i electrods dels apartats de llum fluorescent.

Altres dades d'interès:
Existeixen jaciments a Argentina, Estats Units, Brasil, Àustria i Rússia. Quan el berili es somet a un bombardeig amb partícules alfa, emet neutrons, i això s'aprofita per a la transmutació d'elements.


Tornar a la taula.

Alumne:Enric Roig.
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96