Sistema Periòdic dels elements químics.

Bismut


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Weisse masse (alemany) Grup o columna: 5B
Nombre atòmic: 83 Període o fila: 6
Símbol químics: Bi Estat natural: Sòlid
Massa atòmica: 208,980 Estructura electrònica: 4f14 5d10 6s2 6p3

Dades del seu descobriment:
El va descobrir CLAUDDE GEFFROY de (França)

Característiques bàsiques:
El seu color es blanc i es va descobrir l' any 1753

Aplicacions pràctiques:

Altres dades d'interès:


Tornar a la taula.

Robert Sànchez
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96