Sistema Periòdic dels elements químics.

Brom


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Bromos (griego)-> hedor, peste. Grup o columna: VIIA
Nombre atòmic: 35 Període o fila: 4
Símbol químics: Br Estat natural: Líquid.
Massa atòmica: 79,909 Estructura electrònica: 3d10-4s2-4p5

Dades del seu descobriment:
Antonie J. Balard (França),1826.

Característiques bàsiques:
És un derivat del petroli, es fa servir per indicar la manera aproximada del contingut d'olefines.

Aplicacions pràctiques:
És un líquid vermell fosc, d'olor desgradable, unes tres vegades més dens que l'aigua.Pertany a la família dels halògens.

Altres dades d'interès:
Pes atòmic: 79.90. Temperatura de fusió: 7.2C Temperatura d'ebullició: 58.78C


Tornar a la taula.

Meritxell Aranda.
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96