Sistema Periòdic dels elements químics.

Calci


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Calx ( llatí )=calissa Grup o columna: IIA
Nombre atòmic: 20 Període o fila: 4
Símbol químic: Ca Estat natural: Sòlid
Massa atòmica: 40'08 Estructura electrònica: ( Ar ) 4s2

Dades del seu descobriment:
Va ser descobert per Humphry Davy ( Anglaterra ), l'any 1808.

Característiques bàsiques:
Metall cristal·lí, moderadament tou, de color blanc argentí. S'oxida en l'aire formant una pel·lícula protrectora adherent. És soluble en àcids. És el component essencial dels ossos, dents, closques i algunes estructures vegetals. És necessari en la nutrició dels animals i dels éssers humans. S'obté mitjançant electròlisis del clorur de calci fos. Es pot obtenir també mitjançant un procés tèrmic. La seva densitat és de 1'57 g/cm3

Aplicacions pràctiques:
Es fa servir en la preparació d'aleacions per a metalls antifricció, com a absorbent metàl·lic en tubs de buit i com a ingredient per als fertilitzants i adobs. S'utilitza també en l'elaboració de productes farmacèutics per a les dones embarassades i per a adolescents en procés de creixement.

Altres dades d'interès:
El seu punt de fusió s'aconsegueix aplicant-li una temperatura de 845șC, i el d'ebullició s'aconsegueix a 1480șC.


Tornar a la taula.

Alumne Ignasi Saladrigas
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96