Sistema Periòdic dels elements químics.

Cadmi


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Kadmeia "tebana"(grec) Grup o columna: IIB
Nombre atòmic: 48 Període o fila: 4
Símbol químics: Cd Estat natural: Sòlid
Massa atòmica: 112.40 Estructura electrònica: ( kr ) 4d10 5s2

Dades del seu descobriment:
Va ser descobert per Friedrich Stromeyer ( Alemanya ) a l'any 1817

Característiques bàsiques:
Metall blanc brillant, és molt mal.leable i dúctil. Es troba en estat de sulfur ( greenockita ), però acompanya sobretot el zinc a les blendes i les calamines.

Aplicacions pràctiques:
El Cadmi es troba impurificant les menes de zinc, de plom o de courei s'obté a través del tractament d'aquests materials. Aplicar en capes primes protegeix l'acer contra la corrosió. És el constituent de les plaques negatives dels acumuladors de Níquel- Cadmi.

Altres dades d'interès:
El Cadmi entra en la composició d'aliatges de baix punt de fusió i d'aliatges d'antrificció. El Cadmi és un gran absorbent de neutrons lents, per la qual cosa s'utilitza en el control de reactors nuclears i en el blindatge dels aparells de mesura.


Tornar a la taula.

Maria Galvany
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96