Sistema Periòdic dels elements químics.

Cobalt


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Cobalt Grup o columna: 8........
Nombre atòmic: 27.... Període o fila: 4.......
Símbol químics: Co.... Estat natural: Sòlid..
Massa atòmica: 58,933 Estructura electrònica: 3d7 4s7

Dades del seu descobriment:
El va decobrir Geog Brandt l' any 1753.

Característiques bàsiques:
El Georg Brand va neixer a Suecia i el coblat es alemàn.

Aplicacions pràctiques:
Té un sol isotòp natural el núclid 59 i 10 núclids artificials: 54 ,55, 56, 57, 58, i 58m, 60i60m, 61,62. El metall es blanc dúctil imal.leabla.

Altres dades d'interès:
El coblat es far servir per la preparecia de les pintures i esmalts.


Tornar a la taula.

Robert Sánchez
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96