Sistema Periòdic dels elements químics.

Crom


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Chroma (griego)-> color Grup o columna: VIB
Nombre atòmic: 24 Període o fila: 4
Símbol químics: Cr Estat natural: Sólid.
Massa atòmica: 51,996 Estructura electrònica: 3d5-4s1

Dades del seu descobriment:
El va descobrir Louis N. Vauquelin ( França), 1797.

Característiques bàsiques:
Element de transició metàl.lic situat entre els elements dels blocs s i p de la taula periódica.

Aplicacions pràctiques:
És un metall molt dur, de color blanc blavós, que resisteix bé la calor i una gran part dels agents químics.

Altres dades d'interès:
Els seus minerals principals són la Cromita o Ferro crumat i la crocaïta. En la crosta terrestre n'hi un 0.02 %.


Tornar a la taula.

Georgina Riera.
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96